Čínský herbář
Čeština

Hericium chrání nervové buňky před poškozením během těžkého epileptického záchvatu

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý, „lví“ hříva) je dřevokazná houba se světlou roztřepenou plodnici, má měkké ostny a může připomínat mořský korál nebo hřívu lva. Hericium je po dlouhá staletí využívána jako léčebný prostředek v tradiční čínské medicíně. S Hericiem bylo provedeno velké množství studií, které ukazují, že Hericium je schopné zlepšit fungování imunitního systému, regulovat hodnoty cholesterolu, mírnit oxidační stres, zabíjet nádorové buňky a také mnohé mikroorganismy. Jedinečnost Hericia je pak v tom, že podporuje tvorbu neurálního růstového faktoru, čímž chrání a podporuje regeneraci nervové soustavy.

brain-matters1

A právě ochranu nervových buněk testovali autoři této studie, a to při status epilepticus, což je dlouhý těžký epileptický záchvat. Bezvědomí trvá déle než 15 minut a záchvat může vést i ke smrti postiženého. Záchvat samozřejmě poškozuje mozek, ničí neurony.

Autoři využily myší model, kdy myším aplikovali pilokarpin, který vyvolal status epilepticus. Před podáním a po podání pilokarpinu myši dostávaly 60 mg/kg, 120 mg/kg nebo 300 mg/kg, část myší nedostávala nic.

7 dní po aplikaci pilokarpinu, tedy po status epilepticus, analyzovaly vědci mozkovou tkáň myší.

Pomocí barvení preparátu se ukázalo, že myši, které dostávaly Hericium mají větší počet buněk v hipokampu (část mozku), více neuronů přežilo. Kupodivu byla nejúspěšnější dávka 60 a 120  mg/kg, zatímco 300 mg/kg účinnost neměla.

V mozku léčených myší se také snížil počet buněk, které tvoří enzym, jehož aktivitou vznikají látky působící prozánětlivě. Zánět samozřejmě poškozuje mozek.

Autorům se podařilo prokázat, že podávání Hericia v nižších dávkách vede k ochraně nervových buněk během status epilepticus. Toho by mohlo být využito také v medicíně u pacientů.

Jang HJKim JEJeong KH, et al.  The Neuroprotective Effect of Hericium erinaceus Extracts in Mouse Hippocampus after Pilocarpine-Induced Status Epilepticus. Int J Mol Sci. 2019 Feb 16;20(4). pii: E859. doi: 10.3390/ijms20040859.