Čínský herbář
Čeština

Hericium zlepšuje metabolismus tuků

Prováděné pokusy a studie u Hericia potvrdily pozitivní účinky na nervovou soustavu, big guy weighing himself in the morning and shocked by what he seeszvláště na regeneraci nervových tkání a ochranu nervových buněk, Hericium je však mnohem všestrannější, má také vliv na imunitní systém, reguluje hladinu cukrů v krvi, ochraňuje játra atd.

V této studii se vědci zaměřili na možnost, že se Hericium zapojuje i do metabolismu lipidů a moduluje jejich koncentraci v krvi. Tímto by pak působil preventivně proti rozvoji kardiovaskulárních nemocí, ateroskleróze.

Byly použity myši, které byly krmeny vysokotučnou dietou, ke které byl přidáván vodný nebo etanolový extrakt z Hericia, u jedné skupiny nebylo podáváno nic, aby bylo možné výsledky porovnat. Studie byla prováděna po dobu 28 dní. U extraktem k Hericia léčených myší došlo navzdory vysoce kalorické dietě k menšímu nárůstu celkové tělesné hmotnosti, nedošlo k výraznému zvětšení tukové hmoty, nejmenší změny byly pozorovány u myší dostávajících etanolový extrakt. Koncentrace triacylglycerolu v séru a játrech také nebyla zvýšená tak, jako tomu bylo u kontrolní skupiny zvířat, která dostávala jen vysokotučnou dietu, došlo ke snížení triacylglycerolů o téměř 30 % u zvířat, která měla vodný extrakt, a o cca 40 % u zvířat s etanolovým extraktem.

Aby vědci zjistili mechanismus, jakým Hericium ovlivňuje metabolismus lipidů, rozhodli se pokračovat s pokusy in vitro. Zjistili, že etanolový extrakt funguje jako antagonista PPAR alfa recetorů, snižuje i jejich expresi.

Ve studii se jednoznačně potvrdilo, že oba extrakty z Hericia, vodný i etanolový, dokáží zasahovat do metabolismu lipidů a i přes podávání vysokotučné diety dokážou snižovat dopad diety na hmotnost, koncentraci triglyceridů…, tím působí preventivně proti vzniku kardiovaskulárních chorob, ale také proti poškození jater, které by podlehly ztukovatění. Navíc se prokázalo, že vyšší účinnost má etanolový extrakt.

 

 

Zdroj:

Hiwatashi K, Kosaka Y, Suzuki N, Hata K, Mukaiyama T, Sakamoto K, Shirakawa H, Komai M. Yamabushitake mushroom (Hericium erinaceus) improved lipid metabolism in mice fed a high-fat diet. Biosci Biotechnol Biochem. 2010;74(7):1447-51.