Čínský herbář
Čeština

Hericium moduluje aktivitu imunitního systému

Jedná se o jedlou houbu, která se u nás vyskytuje ve volné přírodě velmi vzácně. Hericium je dobře známé hlavně v Asii, kde je využívané v gastronomii, ale hlavně v tradiční čínské medicíně k léčbě mnoha chorobných stavů. Moderními vědeckými postupy, i klinickými studiemi, je opakovaně potvrzováno, že Hericium upravuje fungování imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu, je silným antioxidantem, potlačuje rakovinné bujení, zabíjí mnohé patogeny a hlavně ochraňuje a regeneruje nervovou tkáň.
 
hericium_zánět
 

V této studii se autoři zaměřili na možné využití Hericia pro podporu imunity. K tomuto účelu extrahovali  z houby jednořetězcový protein, který označili jako HEP3, který přidali do připravené buněčné kultury s makrofágy, tj. imunitními buňkami, které jsou schopné fagocytózy (pohlcení antigenu, cizorodého materiálu, poškozených vlastních buněk atd.), předkládání antigenu dalším imunitním buňkám a produkce mnoha druhů cytokinů, které ovlivňují imunitní reaktivitu.

Tyto makrofágy v buněčné kultuře předtím aktivovali lipopolysacharidem, který se nachází v bakteriálních stěnách a silně makrofágy stimuluje k vytváření působků, které dále posilují zánět, někdy až příliš. Při přidání HEP3 došlo ke snížení produkce těchto prozánětlivých cytokinů, tj. TNF alfa, IL-1 beta i IL-6, došlo tedy k útlumu makrofágů. HEP3 je tedy protizánětlivá bílkovina. Další zkoumání odhalilo, že HEP3 ovlivňuje fungování imunitního systému také díky regulaci metabolismu střevní mikrobioty, mikroflóry, která následně podporuje proliferaci a diferenciaci T lymfocytů, stimuluje buňky nespecifické imunity. Posiluje tedy imunitu i u myší, u nichž byl podáván ve vysokých dávkách cyklofosfamid, který imunitní systém poškozuje. HEP3 má výraznou probiotickou roli i v případě, že byla předtím podávána antibiotika, která poškodila střevní mikrobiotu. Krom jiného se také HEP3 ukázala být účinná proti nádorům, posiluje protinádorovou imunitu.

HEP3 má mnoho funkcí, působí tlumivě na aktivované buňky imunitního systému, které by mohly poškodit tkáně, posiluje střevní mikrobiotu (i ji obnovuje po užívání antibiotik), díky níž se posiluje imunitní systém, byť je tlumen léky a posiluje se tak i protinádorová imunita.

 

Diling CChaoqun ZJian YJian LJiyan SYizhen XGuoxiao L.

Immunomodulatory Activities of a Fungal Protein Extracted from Hericiumerinaceus through Regulating the Gut Microbiota. Front Immunol. 2017 Jun 12;8:666.