Čínský herbář
Čeština

Hericium ochraňuje žaludeční sliznici

U nás se houba ve volné přírodě vyskytuje velmi vzácně, a to na jižní Moravě. Hericium je však po dlouhá staletí známé v Asii, kde je využíváno v kuchyni, ale také hlavně k řešení zdravotních obtíží. Hericium využívá např. tradiční čínská medicína. Již se provedlo i mnoho pokusů a studií, které prokázaly, že Hericium působí na imunitní systém a zlepšuje jeho fungování, umí snížit cholesterol, neutralizovat volné radikály, zabíjet mnohé patogeny i rakovinné buňky a jeho jedinečnost spočívá v tom, že ochraňuje a regeneruje nervovou soustavu.
 
hericium_stomach
 
 

V této studii se autoři zaměřili na antioxidační vlastnosti houby, které mohou ochránit žaludeční sliznici před poškozením. V dnešní době je mnoho lidí, kteří trpí gastritidami či žaludečními vředy. To je dáno i poškozením sliznice, ať už infekcemi či špatnou stravou, obojí zvyšuje také oxidační stres, tedy tvorbu volných kyslíkových radikálů, které dále poškozují již narušenou sliznici a stav výrazně zhoršují. Pro pokusy byl extrahován z Hericia polysacharid označený jako EP-1. Tento byl využit in vitro na kultuře vytvořené z buněk žaludeční sliznice. Nejprve však byly potvrzeny jeho antioxidační účinky. EP-1 má obrovskou antioxidační kapacitu, umí neutralizovat superoxidové i hydroxylové radikály. Při pokusech na buňkách se toto také projevilo. Tyto buňky byly vystaveny působení peroxidu vodíku, které na ně působí toxicky právě i tvorbou volných radikálů. Buňky v tomto prostředí ztrácí životaschopnost a podléhají buněčné smrti apoptóze. a tvoří se také volné radikály. Při přidání EP-1 jsou však buňky ochráněny. EP-1 je prevencí před apoptózou navozenou peroxidem vodíku. Inhibuje totiž aktivaci apoptózy hlavně tím, že zabraňuje poškození mitochondrií.  Buňky žaludeční sliznice tak mohou přežít i v prostředí, které pro ně není příznivé. Tohoto poznatku může být využito i v praxi.

 

Wang MKanako NZhang YXiao XGao QTetsuya K. A unique polysaccharide purified from Hericium erinaceus mycelium prevents oxidative stress induced by H2O2 in human gastric mucosa epithelium cell. PLoS One. 2017 Jul 24;12(7):e0181546.