Čínský herbář
Čeština

Hericium podporuje regeneraci poraněných nervů

Hericium (Hericium erinaceus, Lví hříva, korálovec ježatý) je velmi chutná jedlá houba, která je dlouhá staletí využívána jako léčivo v tradiční čínské medicíně. Plodnice Hericia je typická tím, že nemá klobouček jako většina hub. Plodnice je rozvětvená s výběžky, které visí ze stromu podobně jako vousy. V Hericiu je mnoho biologicky aktivních složek, které stojí za jeho účinky. Vědecké studie dokládají, že Hericium působí protizánětlivě, antioxidačně, protirakovinně i antimikrobiálně. Dokáže také snižovat krevní cukr a tuky. Toto ovšem umí i jiné medicinální houby. Hericium je však jedinečné v tom, že dokáže podporovat tvorbu neurálního růstového faktoru (NGF). Ten je důležitý pro růst nervů, jejich množení, přežití a funkce. Navíc podporuje regeneraci poškozených nervů a také působí preventivně proti jejich poškození.

neuron

Poškození periferních nervů, periferní neuropatie, může být způsobeno traumatem, stlačením nervů a také mnoha nemocemi – nádory, cukrovkou, infekcemi, léky, alkoholismem, autoimunitní nemoci atd.

Příznaky závisí na tom, jak vážné poškození je. Dochází k narušení senzorických nebo motorických funkcí nebo obou. To znamená, že jsou poškozeny nervy, které vedou do mozku signály týkající se bolesti, teploty, dotyku, nebo nervy, které kontrolují pohyb svalů.

Cílem studie bylo potvrdit, že Hericium může podpořit regeneraci poškozených neuronů a obnovit neurologickou funkci.

Prvním krokem studie bylo vytvoření buněčné kultury z buněk získaných z ganglií zadních míšních kořenů. Tyto buňky potom byly kultivovány s NGF nebo Hericiem nebo s kombinací NGF +  Hericium. Neuronům byly přeťaty neurální výběžky, které vedou vzruchy, tj. axony (axotomie pomocí laseru). Hodnotilo se, kolik buněk přežilo a zda u některých došlo k regeneraci poškozených axonů, to autoři sledovali pomocí mikroskopu.

Při zkoumání se potvrdilo, že Hericium i NGF ochraňují neurony, prodlužují jejich život a přežití, a navíc podporují regeneraci. Důležitým zjištěním bylo, že Hericium bylo účinnější než NGF samotný. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v případě, že se neurony kultivovaly v přítomnosti NGF + Hericia.

Studie tedy přinesla potvrzení předpokladu, že Hericium ochraňuje neurony, které byly získány ze ganglií zadních kořenů míšních. Chrání je před apoptózou (buněčnou smrtí) a podporuje regeneraci poškozených axonů neuronů v buněčné kultuře.

Výsledky dávají tušit, že podobného efektu by mohlo být dosaženo také u pacientů, kteří trpí periferní neuropatií.

Üstün R, Ayhan P. Regenerativeactivity of Hericium erinaceus on axonalinjury model using in vitro laser microdissectiontechnique.Neurol Res. 2018 Dec 20:1-10.