Čínský herbář
Čeština

Hericium podporuje zdraví a růst nervových výběžků neuronů

Její účinky jsou ověřeny i mnoha studiemi, které proběhly a stále se objevují i nové. Hericium podporuje imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky, poradí si s mnoha infekcemi, snižuje cholesterol i antioxidační stres. Jeho jedinečnost je ovšem v působení na nervovou soustavu. Ochraňuje nervové buňky a podporuje regeneraci. Je tak vhodné i pro použití při degenerativních procesech mozku. 

 
hericium_neuron
 

V této studii se autoři věnovali právě vlivu Hericia na nervové buňky. Při přerušení nervů může dojít k dorůstání a znovu napojení nervových výběžků, je to však proces velmi pomalý a nemusí dojít k plné úzdravě. Někdy se zraněný nerv již nikdy neobnoví. Autoři sledovali neuroprotektivní a neuritogenní účinky, tj. jak ochraňuje nervové buňky a podporuje růst nervových výběžků, jimiž se nervové buňky vzájemně propojují, aby se mohl přenášet signál po celém těle. Pokud je přidáno k neuronům Hericium dochází k nárůstu produkce nervového růstového faktoru, který, jak již jeho jméno napovídá, podporuje růst a životaschopnost neuronů. Díky němu dochází k růstu neuritů. Hericium také nervové buňky ochraňuje, pokud jsou vystaveny nepříznivému prostředí. Hericium bylo schopné indukovat růst neuritů i u neuronů z mozkové kůry krys, nejen periferních nervů, a to díky aktivaci signálních cest TrkA/Erk1/2. Tyto závěry tak prokazují účinnost Hericia při ochraně a podpoře znovuobnovování neuronální sítě, když zvyšuje růst neuritů. Tohoto by mohlo být využito u pacientů, u nichž došlo k přerušení nervů či u pacientů s degenerativními onemocněním mozku.

Zhang CCCao CYKubo MHarada KYan XTFukuyama YGao JM.

Chemical Constituents from Hericium erinaceus Promote Neuronal Survival and Potentiate Neurite Outgrowth via the TrkA/Erk1/2 Pathway. Int J Mol Sci. 2017 Jul 30;18(8). pii: E1659.