Čínský herbář
Čeština

Hericium pomáhá s diabetem II

S Hericiem pracuje po staletí tradiční čínská medicína a současné studie potvrzují, že Hericium má léčebný potenciál. Je prokázáno, že moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu cholesterol, oxidační stress, regeneruje nervový systém atd.

 

hericium_diabetes

 

 

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné Hericium využít ke zmírnění průběhu cukrovky typu II.

 

Cukrovka je charakterizována zvýšenou koncentrací cukru v krvi, který způsobuje chronické obtíže, poškozuje cévy, nervy a tím také tkáně, např. ledviny, sítnici, negativně též ovlivňuje imunitní systém. I diabetiků se také často můžeme setkat s poklesem inzulinu v krvi. Právě tento hormon produkovaný slinivkou je hlavním regulátorem glykémie (podílí se též jiné hormony ‒ glukagon, kortizol…). V jiných studiích se též prokázalo, že kyselina gama aminomáselná (GABA, v nervové soustavě působí jako neurotransmiter) zvyšuje produkci inzulinu, což by bylo pro nemocné cukrovkou přínosem.
Autoři vytvořili extrakty z laktobacily fermentovaného Hericia a jeden byl obohacený GABA. U krys byl podáním streptozocinu navozen stav odpovídající cukrovce typu II. Krysy dostávaly extrakty nebo placebo již před podáním streptozocinu nebo po něm. Ukázalo se, že krysy, které dostávaly placebo měly zvýšenou hodnotu glykémie. Ve skupinách diabetických krys, které byly léčeny extraktem před nebo po vystavení streptozocinu, nedošlo k takovému nárůstu glykémie. Také se prokázalo, že nedošlo k nárůstu glykovaného hemoglobinu, což je známka toho, že byl dlouhodobě zvýšený krevní cukr. Krysy léčené extrakty měly také vyšší hodnoty inzulinu v krvi, což sníží hladinu cukru v krvi. Nejúčinnější v tomto pozitivním vlivu na cukrovku měl extrakt, který byl obohacen o GABA.

 

S cukrovkou se často pojí i zánětlivá reakce, která dále poškozuje slinivku i tělo. Jedná se o mírný, přesto však nechtěný zánět. U krys, které nebyly léčeny extraktem, se zvýšila hladina prozánětlivých působků, tj. těch, které aktivují imunitní systém a rozvíjí se zánět, např. IL-6, IL-17, INF gama. Naopak se u těchto krys zvýšila produkce protizánětlivých cytokinů, tj. těch, které zmírňují zánět. Dalším bonusem pak bylo snížení oxidačního stresu.

 

Studií se tedy podařilo prokázat, že Hericium ovlivňuje průběh diabetu více mechanismy. Snižuje krevní cukr, glykovaný hemoglobin, zvyšuje produkci inzulinu, protizánětlivých cytokinů i oxidační stres. Jednoznačně tak bylo podávání Hericia pro pokusné krysy přínosem, které vedlo ke zlepšení zdravotního stavu.

 

 

 

Chaiyasut CWoraharn SSivamaruthi BSLailerd NKesika PPeerajan S. Lactobacillus fermentum HP3-Mediated Fermented Hericium erinaceus Juice as a Health Promoting Food Supplement to Manage Diabetes Mellitus. J Evid Based Integr Med. 2018 Jan-Dec;23:2515690X18765699.