Čínský herbář
Čeština

Hericium regeneruje střevo po infekci u kachen

U nás se velmi vzácně vyskytuje na jižní Moravě. Hericium je nejvíce známé v Asii. Zde je používáno v gastronomii, houba má velmi příjemnou nasládlou chuť a vůni. Důležitější však je, že jej po tisíce let využívá i tradiční čínská medicína k řešení zdravotních obtíží. I současné výzkumy potvrzují, že Hericium obsahuje velké množství bioaktivních látek, které ovlivňují imunitní buňky, neutralizují volné kyslíkové radikály, snižují hodnoty krevního cholesterolu, ničí mnohé typy nádorových buněk. Co je však pro Hericium typické, to je jeho schopnost podpořit regeneraci nervové soustavy a ochraňovat ji před poškozením.

 

hericium_kachna

 

V této studii se autoři věnovali vlivu Hericia na imunitní systém a na to, zda dokáže obnovit zdraví střeva po infekci. Na imunitní systém mají největší vliv polysacharidy z houby, proto je autoři využili. Ke svému pokusu si vybrali kachny/pižmovky velké, resp. jejich jednodenní mláďata, které nakazili reovirem, ale to až poté, co kachňatům podali 0,2 g/l polysacharidů z Hericia. Reovirová infekce má vysokou úmrtnost, pokud mladí ptáci přežijí, trpí poruchami vývoje atd. Virus může způsobovat záněty srdce a narušuje střevo tak, že není schopné správně trávit a vstřebávat živiny. Rozvíjí se malabsorpční syndrom. U pokusných kachňat byly odebírání vzorky střeva v den1, 3, 6, 10, 15 a 21. Sledovala se hlavně struktura střeva, zda jsou přítomné střevní klky, jak hluboké jsou střevní krypty, kolik je pohárkových buněk, kolik je pod sliznicí imunitních buněk atd. Při infekci často dochází k vyhlazení střeva, tj. zmizí klky, snižuje se tvorba ochranného hlenu, protože klesá počet pohárkových buněk, stejně tak se snižují počty imunitních buněk, koncentrace ochranného slizničního IgA, prozánětlivých cytokinů atd. Tento ničivý proces ve střevě po infekci reovirem byl však zvrácen u kachňat, kterým bylo před infekcí podáno Hericium. Po všechny sledované dny se udržela správná struktura střeva, uchovaly se klky i pohárkové buňky, stejně tak buňky imunitní. Zvýšila se produkce cytokinů, které podporují aktivitu imunitního systému a zdraví střevní sliznice, např. IFN-γ a IL-4, také se zvýšila produkce slizničního IgA. Ten slouží jako vychytávač infekčních částic, které nepronikají do sliznice. Hericium tedy ochránilo střevo před destrukcí reovirem. Došlo k výraznému posílení střevní integrity, bariérové funkce střeva i střevní imunity. Tento poznatek by se mohl zužitkovat v chovu kachen, ale také je dokladem účinnosti Hericia. Je možné očekávat, že podobných výsledků by mohlo být dosaženo i s jinými živočichy, včetně lidí, a jinými infekcemi.

 

Wu YJiang HZhu ELi JWang Q et al. Hericium erinaceus polysaccharide facilitates restoration of injured intestinal mucosal immunity in Muscovy duck reovirus-infected Muscovy ducklings. Int J Biol Macromol. 2018 Feb;107(Pt A):1151-1161.