Čínský herbář
Čeština

Hericium v boji proti Alzheimerově nemoci u transgenních myší

Díky tomu, že má výraznou nasládlou chuť, je hojně využíván hlavně v asijské kuchyni. A nejen v ní. Je také po tisíce let součástí tradiční čínské medicíny. Jeho účinky a vliv na zdraví je studován v mnoha studiích a výzkumech. Bylo již prokázáno, že Hericium má schopnost ovlivnit imunitní systém, zabíjet mnohé typy rakovinných buněk i bakterií, snižuje hodnoty cholesterolu v krvi, čímž působí i jako prevence před kardiovaskulárními nemocemi. Hericium je jedinečné v tom, že posiluje regeneraci nervové soustavy, kterou také chrání před poškozením.

 

hericium_alzheimer1

 

 

Existují studie, které přinesly výsledky potvrzující, že Hericium zlepšuje u degenerativních onemocnění mozku. Zvyšující se průměrný věk populace je také spojen s nárůstem lidí, kteří trpí degenerativním onemocněním mozku, které se projeví demencí. Je tedy snaha najít možnosti, jak degenerativní procesy zastavit, či dokonce stav zlepšit.

 

V této studii autoři vybrali složky z Hericia, které testovali, zjišťovali jejich účinky. Těmito složkami byl cyantinový diterpenoid a sesterterpen, tj. erinacin A a erinacin S. Tyto látky testovali na transgenních myších, které trpěly demencí podobou lidské Alzheimerovy nemoci. Tato nemoc je spojená s tvorbou beta amyloidních plaků, které se usazují v mozku a ničí neurony. Podávání erinacinu A a S po dobu 30 dní vedlo v porovnání s neléčenými myšmi ke snížení tvorby plaku, nedocházelo tedy k jeho rozšiřování a omezilo se poškozování mozku. Dále se také omezila aktivace gliových buněk, které se mohou podílet na sterilním (neinfekčním zánětu), který také může pomalu destruovat mozkovou tkáň. Vlivem erinacinů se navíc zvýšila neurogeneze v oblasti hipokampu, tj. novotvorba nervových buněk. Erinacin A také dokázal snížit hladinu nerozpustného fragmentu beta amyloidu, omezil tedy jeho tvorbu.

 

Autoři sledovali i příznaky léčených myší. U nich došlo během léčby ke zlepšení výsledků v bludišťovém testu, který testuje paměť, orientaci i schopnost se učit.

 

Výsledky prokázaly, že složky Hericia erinacin A a erinacin S jsou účinné v omezení tvorby amyloidních plaků v mozku, čímž se zlepší i mozkové funkce.  Tohoto poznatku by mohlo být využito i v klinické praxi.

 

 

 

Tzeng TTChen CCChen CCTsay HJLee LYChen WPShen CCShiao YJ. The Cyanthin Diterpenoid and Sesterterpene Constituents of Hericium erinaceus Mycelium Ameliorate Alzheimer's Disease-Related Pathologies in APP/PS1 Transgenic Mice. Int J Mol Sci. 2018 Feb 17;19(2). pii: E598.