Čínský herbář
Čeština

Hericium v boji proti buňkách rakoviny jater

Hericium (Hericium erinaceus, korálovec ježatý, Lví hříva,Yamabushitake) je jedlá houba, jejíž konzumace má pozitivní vliv na naše zdraví. Hericium roste po celé zeměkouli, ale preferuje severní polokouli. Můžeme ho tedy najít Americe, Asii i Evropě. Hericium je převážně saprofyt, což znamená, že se živí mrtvým materiálem, v tomto případě dřevem listnatých stromů. Plodnice Hericia má velmi nezvyklý tvar, chybí jí houbový klobouk i noha. Je ale rozvětvená a vytváří bodliny, které např. připomínají lví hřívu či mořské korály. Hericium bylo a je vědecky zkoumáno a mnohé studie potvrdily, že disponuje mnoha účinky. Umí posílit imunitní systém, ale ulevit od chronických zánětů, zabíjí rakovinné buňky i patogeny, snižuje cholesterol, oxidační stres i cukr. Typické pro Hericium je, že podporuje produkci nervového růstového faktoru, které je potřebný pro regeneraci nervové tkáně.

hericium

Cílem této studie bylo určit, zda je možné využít Hericium při boji s hepatocelulárním karcinomem. Hepatocelulární karcinom často vzniká v játrech, která jsou poškozena virovými hepatitidami B a C nebo jsou cirhotická. Léčba je velmi náročná a často není úspěšná. Zahrnuje chirurgický zákrok, chemoterapii, radioterapii, transplantaci jater atd.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z buněk hepatocelulárního karcinomu a také tkáňové kultury. Materiál získali přímo od pacientů, kteří podstoupili operaci a resekci části jater kvůli nádoru.

Dále v pokusu využili erinaciny, které extrahovali z Hericia a přidali je k připraveným kulturám připraveným ze vzorků od pacientů, kteří podstoupili resekci jater. Ukázalo se, že erinaciny omezují proliferaci nádorových buněk. Tyto se nemnoží, neboť je zastaven buněčný cyklus, kterým musí buňka projít, má-li se rozdělit. Erinaciny ale také výrazně omezili migraci nádorových buněk, což snižuje jejich schopnost metastazovat a možnost nádoru prorůstat do okolní tkáně. Důležité také je, že se podařilo ověřit, že erinaciny aktivují nitrobuněčné signální cesty, které vedou k apoptóze, tj. k buněčné smrti. Umí tedy nádorové buňky „zabít“. V kulturách tedy došlo ke snížení počtu „normálních“ rakovinných buněk, ale zvýšil se počet buněk, které podlehly apoptóze. To však nebylo vše, podrobné zkoumání vlivu erinacinů na buňky hepatocelulárního karcinomu prokázalo, že působí negativně také na mitochondrie. Jedná se o nitrobuněčné organely, které jsou zdrojem energií pro buňky. Pokud nefungují, buňka umírá. Erinaciny poškodily membránu mitochondrií, z nichž se do buněčné cytoplazmy vyplavil cytochrom C, který také aktivuje pochody vedoucí k apoptóze, tj. buněčné smrti.

Touto studií se podařilo potvrdit, že Hericium dokáže poškodit nádorové buňky a dovést je ke smrti, navíc se odhalily i mechanismy, jakými je toho docíleno. Výsledky by mohly být využity i pro klinickou praxi.

Zhou LJMo YBBu X, et al. Erinacine Facilitates the Opening of the Mitochondrial Permeability Transition Pore Through the Inhibition of the PI3K/ Akt/GSK-3β Signaling Pathway in Human Hepatocellular Carcinoma.Cell PhysiolBiochem. 2018;50(3):851-867. doi: 10.1159/000494472. Epub 2018 Oct 24.