Čínský herbář
Čeština

Hericium zlepšuje rozpoznávací paměť

Nejvíce je populární a pěstována v Asii. Jedná se o velmi chutnou houbu, jejíž plodnice připomíná mořský korál. Krom využití v kuchyni jsou důležité její léčebné účinky. Ty s úspěchem využívá i tradiční čínská medicína a moderní vědecké postupy je potvrzují. Hericium moduluje aktivitu imunitního systému, má protirakovinné, protiinfekční, antioxidační aj. účinky. Jedinečné je ovšem ve svém působení na nervovou soustavu, kdy zvyšuje produkci růstového neurálního faktoru a napomáhá regenerovat a ochraňovat nervový systém.

 

hericium_alzheimer

 

I v této studii se autoři věnovali právě tomuto tématu. Již bylo potvrzeno, že zlepšuje paměťové schopnosti myší s Alzheimerem, a proto se vědci rozhodli k dalším pokusům. Vesměs byly všechny pokusy prováděny na nemocných zvířatech či klinické studie s dobrovolníky s narušenou pamětí atd. Jak však působí na zdravé jedince?

Tuto otázku si položili autoři a sledovali, jak se změní kognitivní funkce a přenos vzruchů v hippokampu zdravých myší, kterým podávají Hericium spolu s potravou. Pokrok sledovali díky testům chování. Zaznamenali, že užívání Hericia zlepšuje rozpoznávací paměť. Když zkoumali vzorky odebrané z hippokampu, objevili, že došlo k nárůstu synapsí, tedy nervových spojení, mezi mechovými vlákny pyramidových buněk. Testy tedy odhalily, že při podávání Hericia zdravým jedincům dochází ke zlepšení nervových funkcí, to se projeví v chování, ale také v mozkové hmotě. Navíc nedošlo u myší k žádným nežádoucím účinkům užívání Hericia.

 

F Brandalise et al. Dietary Supplementation of Hericium Erinaceus Increases Mossy Fiber-Ca3 Hippocampal Neurotransmission and Recognition Memory in Wild-Type Mice.  Evid Based Complement Alternat Med 2017, 3864340. 2017 Jan 01.more