Čínský herbář
Čeština

Hericium zmírňuje úzkosti

V naší republice se nachází velmi vzácně. Hojně se vyskytuje ve východní Asii, kde je také velmi populární, a nejen jako potravina, ale také jako léčivý prostředek. S Hericiem pracuje tradiční čínská medicína a léčí jím mnohé nemoci. Provádí se však také mnoho vědeckých pokusů a studií, které také ukazují, že Hericium má farmakologický potenciál. Umí modulovat imunitní systém, působí jako antioxidant, snižuje hodnoty lipidů v krvi, pomáhá diabetikům v kontrole krevního cukru, má též protirakovinné účinky. Toto umí i ostatní houby, Hericium je však jedinečné v tom, že podporuje regenerace centrální i periferní nervové soustavy.

 

hericium_úzkost

 

V této studii se vědci věnovali právě nervové soustavě. V současné době narůstají počty lidí, kteří trpí úzkostmi a depresí, ta může být reaktivní, tj. na určitou životní událost, ale může mít také příčinu v mozku. Cílem studie bylo zjistit, zda a jak ovlivní Hericium úzkostné a depresivní myši. Myším podávali buď slanou vodu, nebo 20 či 60 mg extraktu z Hericia 1x denně po 4 týdny.

Na konci studie byly myším provedeny testy, a to např. test, kdy jsou myši upoutány za ocas v malém prostoru a nemohou utéct, na tom se měří jejich úzkost. Myši též podstoupily plavecký test, kdy musí plavat bez možnosti odpočinku do vyčerpání.

Porovnávaly se výsledky neléčených myší s myšmi užívajícími Hericium.

Ukázalo se, že podávání Hericia má výrazný úzkosti snižující a antidepresivní efekt. Myši s Hericiem prošly testy snáze s nižším rozrušením atd. Vědce dále zajímalo, jak Hericium na myší mozek působí. Snažili se potvrdit domněnku, že se díky Hericiu zvyšuje počet buněk v určitých oblastech mozku. Sledovali tedy počty progenitorových buněk (nezralých buněk, z nichž se vyvíjejí buňky zralé, tj. neurony) v hippokampu a také schopnost přežití nervových buněk po podání toxické látky. Porovnávali stav na začátku studie a na konci. 60 mg/kg Hericia zvýšilo počty progenitorových buněk v hippokampu a tvorbu zralých nervových buněk. Ani podání toxické látky příliš neovlivnilo životnost nervových buněk.

Hericium má tedy ochrannou funkci, ale také podporuje neurogenezi. Díky tomu se projeví antidepresivní a anxiolytický efekt.

Je možné, že by podobné účinky mělo Hericium i u lidí.

Ryu S, Kim HG, Kim JY, Kim SY, Cho KO. Hericium erinaceus Extract Reduces Anxiety and Depressive Behaviors by Promoting Hippocampal Neurogenesis in the Adult Mouse Brain. J Med Food. 2017 Nov 1. doi: 10.1089/jmf.2017.4006.