Čínský herbář
Čeština

Hlíva degraduje hormonální disruptory v odpadech

Její popularitu potvrzuje i to, že je v čerstvé podobě dostupná v mnoha obchodech. Hlíva je po mnoho staletí využívána např. tradiční čínskou medicínou k posílení zdraví a léčbě některých nemocí. Účinnost hlívy je potvrzována i současnými studiemi, které se provádějí na buněčných kulturách, zvířatech i v klinické praxi. Hlíva moduluje aktivitu imunitního systému, zpomaluje degenerativní procesy v těle, neutralizuje volné radikály, snižuje hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, působí též na rakovinné buňky a patogeny, které zabíjí. Krom přímého využití má však hlíva i jiné vlastnosti, které jsou pro naše prospěšné. Zlepšuje životní prostředí, což naše zdraví výrazně ovlivní.

 

hlíva_park

 

 

Autoři studie sledovali, zda je možné využít hlívu pro degradaci endokrinních disruptorů. Endokrinní disruptory jsou látky, které jsou obsaženy v lécích, potravinách, plastových výrobcích, kosmetice, pesticidech atd. Vystavení disruptorům vede k poruchám funkce žláz s vnitřní sekrecí, jsou v příčinné souvislosti s neplodností, nádorovými onemocněními i vyšším rizikem vývojových vad. U samců mohou vést k feminizaci a u samic naopak maskulinizaci. Jedná se např. o bisfenol A, DDT, hormonální antikoncepce, ftaláty, dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky aj. 

Hlíva byla testována na bisfenolu A, estronu, 17β-estradiolu, estriolu, triklosanu a 4-n-nonylfenolu. Po 12 dnech v laboratorních podmínkách byla degradace až 90%. Další část studie testovala účinnost hub se substrátem získaným z místních farem, který byl „obohacen“ o odpadní komunální vodu, ve které se disruptory často nacházejí, další dešťovou vodou a hlíva byla testována také v čističce odpadních vod. Pokusy prokázaly, že hlíva je velmi silným degradátorem vybraných disruptorů, rozkládala je na neúčinné látky, součásti. Hlíva byla schopná odstranit ze substrátu až 95 % distruptorů s snížila estrogenní aktivitu vzorků. Houby byly schopné pracovat i v přítomnosti bakteriální mikroflóry, které se nachází v odpadních vodách. Ta na ni neměla žádný negativní vliv a nesnižovala proces degradace. Při instalaci testovací nádoby do čističky vod byla houba schopná „fungovat“ 10 dní a odstranila více než 76 % endokrinních disruptorů z protékající odpadní vody. 

Hlíva tedy prokázala svou schopnost degradovat endokrinních disruptorů jak v laboratorních podmínkách, tak v „praxi“.

Toho by mohlo být využito ke snížení zátěže našeho životního prostředí, ve kterém se endokrinní disruptory kumulují a mají negativní dopad na naše zdraví. 

 

Křesinová ZLinhartová LFilipová AEzechiáš MMašín PCajthaml T. Biodegradation of endocrine disruptors in urban wastewater using Pleurotus ostreatus bioreactor. N Biotechnol. 2018 Jul 25;43:53-61.