Čínský herbář
Čeština

Hlíva ochraňuje játra

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) je dřevokazná houba, která je velmi populární také u nás. Své jméno získala dle podoby s ústřicí, a to jak tvarem, tak barvou. Můžeme ji najít hlavně na listnatých stromech. Hlíva je často využívána v kuchyni, ale ještě častěji jako léčivka. Tradiční čínská medicína ji využívá dlouhá staletí. Poznatky tradiční čínské medicíny o účincích hlívy potvrzují také vědecké studie. Hlíva posiluje imunitní systém, ničí rakovinné buňky i patogeny, snižuje oxidační stres a hladinu cholesterolu v krvi atd.

jatra.

V této studii autoři ověřovali, zda mohou polysacharidy z hlívy chránit játra před poškozením toxickou látkou tetrachlormetan. Ten způsobuje akutní jaterní poškození.

S tímto se setkáváme i u lidí, játra jsou velmi namáhána, jelikož jsou zapojená do detoxikace. Při chronickém poškozování dochází k fibróze a cirhóze a postupnému selhání. Při akutním poškození dochází k rychlému selhání jaterních funkcí a smrti.

Pokus provedly na krysách, jimž podali tetrachlormetan. V krvi krys došlo k nárůstu jaterních enzymů, ty se uvolňují z jaterních buněk při jejich poškození a smrti, navíc dochází k masivnímu zvýšení oxidačního stresu, který dále poškození jater zhoršuje. Pokud však byly krysám podávány také polysacharidy z hlívy, byly hodnoty jaterních enzymů v krvi mnohem nižší, došlo ke zvýšení aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály, tj. snížil se oxidační stres. Autoři též sledovali přesný účinek polysacharidů na jaterní buňky. Zatímco po vystavení toxické látce umíraly, polysacharidy je chránily před přechodem do apoptózy, tj. buněčné smrti.

Autorům se podařilo prokázat, že podávání polysacharidů z hlívy má hepatoprotektivní účinky, chrání játra před poškozením.

Zhu BLi YHu TZhang Y. The hepatoprotective effect of polysaccharides from Pleurotus ostreatus on carbon tetrachloride-induced acute liver injury rats. Int J Biol Macromol. 2019 Mar 6. pii: S0141-8130(18)37259-3. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.03.043