Čínský herbář
Čeština

Hlíva pro lepší životní prostředí – degraduje polyethylen

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) je dřevokazná houba, která je velmi dobře známá i u nás. Je možné ji najít na listnatých stromech, roste v trsech. Její české jméno vychází z jejího tvaru a barvy, které připomínají ústřici. Hlíva je hojně využívána nejen v asijské, ale i naší kuchyni. Krom toho je však také dobře známá pro své pozitivní účinky na lidské zdraví. Vědecké pokusy a studie prokázaly, že hlíva umí zlepšovat parametry imunitního systému, působí proti degeneraci organismu, je protirakovinná, protimikrobiální, upravuje hodnoty cholesterolu v krvi atd.

priroda1

Ale hlívu není možné využít jen jako potravinu či léčivo, ale má mnohem větší uplatnění. Díky tomu, že obsahuje mnohé enzymy, které jí pomáhají štěpit dřevo, na kterém roste, aby z něj získala živiny, může rozkládat i jiné látky. Jedná se o látky, které vznikají působeních člověka a které se dostávají do životního prostředí, kde se kumulují a neodbourávají se. Mnohé jsou karcinogenní a mutagenní.

Takovou látkou je i polyethylen s nízkou hustotou. Používá se např. k výrobě tenkých folií, igelitových tašek. Autoři vytvořili pokus, v němž se snažili zjistit, zda je možné pomocí hlívy urychlit degradaci polyethylenu. Při kultivaci se podařilo prokázat, že hlíva tvořila enzymy laktázu, ligninovou peroxidázu, magnezium peroxidázu. Byl připraven plát polyethylenu (pokryt médiem, na němž roste houba), který byl kolonizován houbou. Povrch polyethylenu prošel výraznou změnou, jak prokázaly výsledky infračervenou spektroskopií, elektronovým mikroskopem atd. Hlíva kolonizovala po 150 dnech 88,72 % povrchu plastu, pokud na něm byl aplikován substrát, který podporuje její růst, pokud nebyl aplikován, hlíva kolonizovala 45,5 % povrchu plastu. Podrobné testy ukázaly, že aktivita enzymů hlívy rozrušuje povrch polyethylenu, došlo ke zvýšení hrubosti (drsnosti) předtím hladkého povrchu, narušila struktura a chemické vazby v plastu.

Pokusem se podařilo prokázat, že hlíva může pomoci s biodegradací obtížně odstranitelných plastů, které se hromadí v přírodě. 

Gómez-Méndez LD, Moreno-Bayona DA, Poutou-Piñales RA, Salcedo-Reyes JC, Pedroza-Rodríguez AM, Vargas A, Bogoya JM. Biodeterioration of plasma pretreated LDPE sheets by Pleurotus ostreatus.PLoS ONE 2018; 13(9):e0203786.