Čínský herbář
Čeština

Hlíva proti TBC

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus, oyster mushroom) je dřevokazná houba, která má svůj česká název podle toho, že je podobná ústřici, hlavně pak barvou a tvarem. Hlíva je dobře známá houba i u nás a běžně dostupná. Využívá se běžně v kuchyni, ale již méně se ví, že má výrazné farmakologické účinky. O nich se píše již v historických pramenech ze Staré Číny.

Moderní pokusy s hlívou prokázaly, že hlíva pozitivně ovlivňuje funkci imunitního systému, snižuje oxidační stres, reguluje hladiny škodlivých tuků v krvi i cukr, působí též proti rakovinným buňkám i patogenům.

hlíva ústřičná

V této studii autoři testovali hlívu proti původci TBC ‒ Mycobacterium tuberculosis. TBC se u nás podařilo díky očkování dostat pod kontrolu. Ale v současné době počty nemocných přibývají. Jedná se o vážnou, mnohdy smrtící infekci, jejíž léčba je velmi náročná. Trvá několik měsíců a používá se i čtyřkombinace antibiotik. Navíc je i zde problém, že rezistence mykobakterií roste a některá antibiotika už neúčinkují. Autoři tedy zjišťovali, zda hlíva obsahuje látky, které by mohly mít vliv na mykobakterium, tj. zdá má antimykobakteriální účinky.

Extrakt byl zkoušen v laboratořích na vytvořených bakteriálních kulturách v miskách.

Byla určována minimální inhibiční koncentrace, tj. koncentrace, která omezí viditelný růst kolonie bakterií na laboratorní misce. Koncentrace, která omezí množení bakterií. Sledovala se také účinnost v kombinaci s antituberkulotiky etambutolem, isoniazidem a rifampicinem.

Krom toho se také určovala bezpečnost vytvořeného extraktu, zda nenarušuje zdravé krevní buňky.

Připravený alkoholový extrakt skutečně omezil růst bakteriální kolonie, a to v koncentracích mezi 2,5‒15 mg/ml. Nebylo zjištěno, že by extrakt z hlívy působil negativně na krevní buňky, nevykazoval známky hematotoxicity, a to ani při použití koncentrace vyšší 20 mg/ml. Tedy vyšší než je koncentrace nutná na omezení množení bakterií.

Dále bylo potvrzeno, že společné podávání antitiberkulotik a extraktu zvyšuje antimykobakteriální aktivitu. Je patrný synergický efekt. Nejsilněji byl patrný v kombinaci rifampicinu s extraktem.

Studií se podařilo prokázat, že hlíva obsahuje látky, které mají negativní vliv na mykobakteria. Dokážou je držet v šachu a patrně i zabíjet. Hlíva navíc zvyšuje účinnost antituberkulotik. To by mohla být cesta, jak pomoci pacientům s TBC, pokud by byla k léčbě přidána také hlíva, resp. extrakt z ní.

Debasmita Chatterjee, Dipankar Halder, Urmita Chakraborty, Devarati Dutta, Satadal Das. ANTIMYCOBACTERIAL ACTIVITIES OF AN EDIBLE MUSHROOM EXTRACT AND ITS SYNERGY WITH THE STANDARD ANTITUBERCULOUS DRUGS. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2018 Jul 19; 12:DC37-DC41.