Čínský herbář
Čeština

Hlívou proti leukémii

Hlíva však také patří mezi medicinální houby a zvláště v Číně je po tisíce let pěstována a využívána k léčení mnoha nemocí. Současné výzkumy potvrzují, že hlíva má imunostimulační, protirakovinné, antioxidační, cholesterol a cukr snižující účinky, stejně tak umí zabíjet některé viry a bakterie.

 

hlíva_leukemie

 

V této studii se vědci zaměřili na možnost využít hlívu k léčbě leukémie. Jedná se o krevní zhoubné onemocnění, které má několik forem, lymfatická a myeloidní, dle typu imunitních buněk, ze kterých pochází. Dále pak podobu akutní a chronickou. Zatímco u dětí se nejčastěji setkáváme s akutní lymfatickou leukemií, u dospělých převažují formy myeloidní a chronické. Léčba se nejčastěji skládá z chemoterapie a následné transplantace kostní dřeně. Je tedy závislá na tom, zda bude nalezen vhodný dárce a jak se darovaný štěp ujme.

Autoři sledovali, jak se změní leukemické buňky, pokud k nim přidají extrakt z hlívy. K pokusům využili linii buněk myeloidní leukémie. Navíc je zajímalo, zda extrakt nepoškodí zdravé buňky, využili lidské lymfocyty a kmenové buňky získané z kostní dřeně.

Nejprve určili minimální inhibiční koncentraci, tedy minimální koncentraci, která zamezí růstu buněčné populace, tj. množení rakovinných buněk. Jedná se o 1 mg/ml po 48 hodinách kultivace. Tato koncentrace tedy omezí proliferaci (zablokuje buněčný cyklus, což je proces, na jehož konci je rozdělení buňky), navíc však u buněk navodí apoptózu, tj. buněčnou smrt. Buněk tedy nejen nepřibývá, ale dokonce ubývá. Není možné opomenout fakt, že se autorům také podařilo zjistit, že extrakt z hlívy má protimigrační a protiinvazivní vliv na rakovinné buňky. Omezuje jejich pohyblivost a schopnost vycestovat, jedná se o omezení metastazování, a to díky snížení funkce genu, který kóduje enzym metaloproteinázu 9. Ta totiž štěpí mezibuněčnou hmotu a nádorová buňka se tak snadněji pohybuje. Při nedostatku enzymu je mezibuněčná hmota hustou strukturou, která omezuje pohyb buňky.

Jako obrovský bonus pak je, že použitá koncentrace extraktu z hlívy neovlivňuje zdravé buňky. Neblokuje jejich dělení a neomezuje jejich životaschopnost. Působí jen na změněné, nenormální rakovinné buňky.

Tohoto poznatku by mohlo být využito i u pacientů s leukémií, neboť léčba je velmi náročná, ničí i zdravé buňky a řešení nežádoucích účinků je také velmi náročné, a to nejen pro pacienta, ale také finančně.

Ebrahimi A, Atashi A, Soleimani M, Mashhadikhan M, Barahimi A, Maghari A.