Čínský herbář
Čeština

Houbový ergosterol mírní negativní dopad kouření na chronickou obstrukční nemoc

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je parazitická houba, které se v přírodě roste pouze ve vysokých nadmořských výškách (4000 m a výše), na vysokohorských planinách v Tibetu a Himalájích. Cordyceps uvolňuje spory, které infikují hostitele, jejich larvu, kuklu. Spory vyklíčí a proniknout do přes vnější chitinovou schránku do nitra. Houba doslova vyjí hmyz uvnitř schránky a nahradí hmyzí tělo. Na jaře potom ze schránky vyrazí a vytvoří plodnici. Tato kombinace houby a hmyzu je v Asii velmi ceněná, neboť je využívána po tisíce let tradiční tibetskou a čínskou medicínou. Novodobé vědecké studie potvrzují, že Cordyceps má mnoho zdraví podporujících vlastností. Umí zlepšovat funkce imunitního systému, snižuje hodnoty krevního cukru, tuků a také oxidační stres, zvyšuje fyzickou kondici, zabíjí nádorové buňky a infekční patogeny atd.

 

cordyceps_smoking

 

Cílem této studie bylo zjistit, zda ergosteroly (také známé jako provitamin D2) z Cordycepsu snižují zánět a mírní symptomy chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). CHOPN je chronické zánětlivé progresivní plicní onemocnění. Hlavní příčinou je kouření, které také zvyšuje oxidační stres, který je spojený s apoptózou (buněčnou smrtí) plicních buněk. Patologické procesy poškozují a zužují dýchací cesty, někdy je i kompletně uzavřou. To vede ke zhoršení pohybu vzduchu v plících pří nádechu i výdechu. Hlavními příznaky CHOPN jsou dušnost, tíže na hrudi, kašel, zvýšená produkce hlenu či četné infekce dýchacích cest. Nemoc není vyléčitelná, pouze léčitelná.

Autoři vytvořili studie in vitro (na buňkách) i in vivo (na zvířatech). Buněčné kultury ze slizničních buněk dýchacích cest vystavili působení extraktu z cigaretového kouře. Tím se spustil zánět, zvýšil se oxidační stres a mnoho buněk bylo poškozeno a podlehlo buněčné smrti, apoptóze. Přidání ergosterolu vedlo k ochraně buněk před poškozením cigaretovým kouřem. Při pokusech in vivo byl využit myší model CHOPN. Podávání extraktu z cigaretového kouře vedlo k poškození sliznice, buněk výstelky dýchacích cest. V dýchacích cestách se zvýšil oxidační stres a také se vyvinul poškozující zánět, což provázelo zvýšení koncentrace působků, které zvyšují zánět, např. IL-6, TNF alfa. Podávání ergosterolu z Cordycepsu však vedlo k opaku. Snížil se oxidační stres a také produkce prozánětlivých působků, došlo tedy ke snížení zánětu v dýchacích cestách a menšímu zániku buněk sliznice.

Tyto výsledky potvrzují, že ergosteroly z Cordycepsu mají protizánětlivé a antioxidační účinky a chrání buňky dýchacích cest před poškozením, čímž by se zpomalil postup nemoci.

 

Sun X, Feng X, Zheng D, Li A, Li C, Li S, Zhao Z. Ergosterol attenuates cigarette smoke extract-induced COPD by modulating inflammation, oxidative stress and apoptosis in vitro and in vivo. Clin. Sci. 2019 Jul 03.