Čínský herbář
Čeština

Houby brání uchycení kampylobaktera na střevní sliznici

Komplikací nemoci je hlavně dehydratace a je riziko, že dojde k vzniku reaktivní artritidy aj. K nákaze dojde při požití nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků, málo tepelně upraveného masa atd.

Aby tato bakterie mohla vyvolat infekci, musí se uchytit na sliznici trávicího traktu a proniknout do ní. V této studii autoři sledovali, zda mohou houby fungovat jako prevence před rozvojem infekce, tj. zda znemožní kampylobakteru uchycení na sliznici.

 

houby_střeva

 

K pokusům měli k dispozici 19 extraktů z 9 jedlých hub. Mezi nimi byla i Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý, což je houba známá hlavně v oblasti Ruska a Sibiře, jedná se o parazitickou houbu rostoucí hlavně na břízách. Má mnoho účinků podporujících lidské zdraví. Stimuluje imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky, neutralizuje volné radikály, snižuje hladinu cukrů a mnoho dalšího) a Enoki (Flammunila velutipes, penízovka sametonohá, je drobná houba rostoucí v trsech, houba se pěstuje ve velkém, je po ní značná poptávka. Je totiž prokázáno, že má imunostimulační účinky, a hlavně dokáže snižovat riziko vzniku rakovina a pomáhá při zabíjení rakovinných buněk aj.). Nechyběla ani Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, chorošovitá houba s podobnými účinky jako výše zmíněné houby, navíc výrazně posiluje fyzickou i psychickou kondici a působí proti mnoha patogenům).

Při pokusech se ukázalo, že etanolový extrakt z Chagy výrazně snižuje schopnost kampylobaktera k podkladu, tedy ke sliznici, a to již při využití 0,017 mg/ml. V případě metanolových extraktů byl nejúčinnější extrakt z píchavky obrovské, a to již při dávkách 0,002 mg/ml. Při snižování infekčnosti kampylobaktera byly účinné i ostatní houby, ale v mnohem menší míře.

V předchozích studiích se také ukázalo, že přilnavost snižuje např. i zázvor, zde je však nutné využít vyšší dávky, a to 0,1 mg/ml.  Je tedy patrné, že použité houby, zvláště ty zmíněné, mají vynikající účinnost a mohly by být využity jako prevence vzniku infekce.

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0036-1596851