Čínský herbář
Čeština

Houby modulují složení střevní mikroflóry

Medicinální houby jsou velkými pomocníky při udržení či zlepšení zdraví. Tradiční lidové medicíny, např. čínská, tibetská, ruská, s nimi pracují po dlouhá staletí. Současné vědecké výzkumy také dokládají, že houby jsou účinnými modulátory imunitního systému, působí antioxidační, protinádorově, protimikrobíálně, mnohé snižují cholesterol či cukr v krvi atd.

Mezi nejznámější medicinální houby patří bezpochyby Cordyceps, Hlíva ústřičná, Shiitake a Reishi

Vědci hledají další možnosti využití hub pro upevnění zdraví. V této studii zkoumali možnost ovlivnit houbami střevní mikroflóru

mikroflora

Nejnovější poznatky o mikrobiomu (souboru bakterií v našem těle) ukazují, že mikroflóra hraje důležitější roli, než se kdysi předpokládala. Má vliv na metabolismus živin i léků, tedy i vliv na obezitu, je také nutná pro udržení správné aktivity imunitního systému, reguluje také mozkové funkce a psychiku. Naše zdraví tedy závisí na složení mikroflóry.

Některé druhy bakterií ve střevě jsou „prospěšné“, jiné jsou naopak tělu neprospěšné, či jej dokonce mohou poškodit.

Svou hypotézu o možnosti ovlivnění mikroflóry houbami autoři testovali na kuřatech. Těm podávali preparát vyrobený z Shiitake, Reishi, Hlívy a Cordycepsu.

200 1denních kuřat nejprve zvážili a pak rozdělili do 9 skupin a o každou skupinu pečovali jinak, tj. podávali různé dávky (5 % a 10 %) a různě dlouho (14−56 dní) produkt z hub. Jedné skupině houby vůbec nepodávali. U všech skupin pak zkoumali složení mikroflóry v žaludku a střevech kuřat. Ukázalo se, že u všech skupin, které dostávaly preparát z hub déle než 14 dní a více než 5 %, mají kuřata posun ve složení střevní mikroflóry proti skupině kuřat, která byla chována standardně. U „léčených“ kuřat z mikroflóry vymizely bakterie Millicutes, které jsou považovány za patogenní, dochází také ke snížení počtu bakterií Clostridií až 4,8x. Při přemnožení, např. po antibiotické terapii mohou klostridie způsobit vážný zánět a průjmy, které vyžadují léčbu.

Celkově se zdála být kuřata ze skupin, která užívala preparát z hub, zdravější.

Je tedy pravděpodobné, že by podobný efekt mohly houby způsobit i u jiných živočichů, včetně člověka. Tím by se posílilo celkové zdraví.Robinson J, Anike FN, Willis W, Isikhuemhen OS. MedicinalMushroomsSupplements Alter ChickenIntestinalMicrobiome.Int J Med Mushrooms 2018; 20(7):685-693.