Čínský herbář
Čeština

Houby proti bakteriím

Bakteriální infekce se stávají velkým problémem. Bakterie totiž přestávají reagovat na antibiotika, jsou rezistentní, není možné infekci vyléčit. To může být problém hlavně u oslabených lidí, kteří pak mohou na infekci zemřít. Je snaha vyrobit nová antibiotika, ale proces výroby a testování je náročný a dlouhý. Mnohé rostliny obsahují látky, které vykazují protimikrobiální účinky. V této studii vědci z Ohia v USA sesbírali 75 druhů hub a zjišťovali, zda obsahují složky, které ničí bakterie, a jak jsou účinné.

medicinal_mushroom

Z bakterií vybraly ty, které bývají rezistentní a nebezpečné, ale i ty, které se běžně vyskytují. Jednalo se o Pseudomonas euriginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis a Micrococcus luteus. Houby byly zpracovány do podoby alkoholových a vodných extraktů. Bakterie byly kultivovány na půdách, takže vytvořily kolonie, prospívaly, pak se k nim přidal extrakt a zjišťovalo se, jak na to bakterie zareagují. Jako účinné byly označeny ty houby, které způsobily zánik/omezení růstu kolonie bakterií, které se dostaly do kontaktu s extraktem. Ze 75 druhů hub toto dokázalo 25. Mezi nimi byly i houby, které se označují jako medicinální a jsou i ke koupi. Velmi aktivní byl Coriolus (Trametes versicolor), který dokázal potlačit růst všech testovaných bakteriálních kolonií. Takto účinná byla také Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá), Ganoderma applanatum (lesklokorka ploská) či Leatiporus suphureus (sírovec žlutooranžový).

Autoři potom také určovali, jaká nejmenší koncentrace stačí k potlačení růstu bakteriálních kolonií alespoň o 50 %. Reishi v tomto ohledu dominovala, na potlačení růstu Staphylococcus epidermidis stačila koncentrace 0,1 mg/ml. U ostatních hub se na stejný efekt musela využít vyšší koncentrace.

Autoři tak prokázali, že mnohé houby mají protibakteriální účinky, ale zdaleka ne všechny houby. Navíc některé jsou účinnější než jiné. V tomto případě byla nejúspěšnější Reishi s Coriolem v závěsu.

Hassan F, Ni S, Becker TL, Kinstedt CM, Abdul-Samad JL, Actis LA, Kennedy MA. Evaluation of the Antibacterial Activity of 75 Mushrooms Collected in the Vicinity of Oxford, Ohio (USA). Int J Med Mushrooms 2019; 21(2):131-141.