Čínský herbář
Čeština

Hřib smrkový v léčbě adenokarciomu tlustého střeva

Je využíván hlavně v gastronomii, ať už čerstvý, nebo sušený, méně pak jsou brány v potaz jeho léčebné účinky. Známější jsou v tomto ohledu asijské houby. Může tedy být překvapivé, že i u této houby byly hřib-smrkový-boletus-rakovinapopsány protirakovinné účinky. I ona je totiž bohatá na mnohé bioaktivní látky jako polysacharidy, polypeptidy, glykoproteiny, proteiny aj.

Byly to právě polysacharidy a glykoproteiny, které byly z houby extrahovány pomocí horké vody, a byla u nich určována jejich protinádorová aktivity na kolonii buněk adenokarcinomu tlustého střeva. V pokusech se extrakt používal též na buňky zdravé střevní sliznice, aby se určilo, zda nepůsobí toxicky na střevní výstelku.

V rámci pokusu byly sledovány tyto parametry: buněčný cyklus, exprese proteinů, které jsou spojeny s protirakovinnou aktivitou.

Výsledky ukázaly, že extrakty z hřibu nepůsobí toxicky na zdravou střevní výstelku, tudíž případný lék by neměl nežádoucí účinky v podobě poškození střevní sliznice. Naopak se prokázalo, že mají antiproliferativní vliv na rakovinné buňky, zabraňuje jejich množení. Tento efekt zástavy množení je založen na zástavě buněčného cyklu v G0/G1 fázi, tj. nedojde k dělení buněk. Vědci odhalili i signální cesty, jež jsou extraktem ovlivněny, např. p16/cyklin D1/CDK4-6/pRb, což je cesta zavzatá do vzniku a vývoje mnoha druhů rakovin.

Je tedy patrné, že i hřib smrkový má výrazné protirakovinné účinky, které by jednou mohly být využity i v klinické praxi.

 

Zdroj:

Lemieszek MK, Cardoso C, Ferreira Milheiro Nunes FH, Ramos Novo Amorim de Barros AI, Marques G, Pożarowski P, Rzeski W. Boletus edulis biologically active biopolymers induce cell cycle arrest in human colon adenocarcinoma cells. Food Funct. 2013 Apr 25;4(4):575-85.