Čínský herbář
Čeština

Polysacharid a protein LZ-8 z Ganoderma lucidum a jejich účinky na buňky imunitního systému

Tyto působí imunomodulačně, hlavně co se stimulace imunitního systému týká. Tyto substance mají rozdílný vliv na různé buňky imunitního systému. Pomocí vyžití peritoneálních makrofágů, které na své Protected individual repelling bacteria and viruses. Properly grouped with high resolutionmembráně nenesly receptor TLR4 a těch, kteří ho exprimovali se prokázalo, že je to i tento receptor, který je ovlivněn pomocí polysacharidu. Díky stimulaci tohoto receptoru zvyšuje syntézu prozánětových cytokinů, jakými jsou TNF-α, IL-1β a IL-12p70, navíc zvyšuje i expresi dalších povrchových molekul, které činí z makrofágů lepší předkladače antigenu a aktivátory dalších imunitních buněk, hlavně T lymfocytů. Protein LZ-8 pak zvyšoval produkci IL-1β, IL-12p70, expresi CD86 a MHC II, ovšem se zapojením jiné signální dráhy. Protein pak u T lymfocytů, a to jak pomocných CD4+, tak cytotoxických CD8+ zvyšoval syntézu IFN-γ a IL-2, aktivoval CD3+buňky, které zvýšily svou expresi povrchových molekul CD154 a CD44, zatímco polysacharid takový vliv na T lymfocyty  neměl. Je tedy patrné, že protein LZ-8 má širší pole účinnosti na buňky imunitního systému než polysacharid. A ačkoli jiné výzkumy dokládají opak, je to možná způsobeno tím, že polysacharidová frakce může nést i protein, v této studii se snažili o jeho „vyčištění“. Samostatný polysacharid je tak hlavně stimulantem pro vrozenou buněčnou složku imunitního systému, makrofágy, zatímco protein zasahuje i složku získanou, tj. lymfocyty.

Zdroj:

Yeh CH, Chen HC, Yang JJ, Chuang WI, Sheu F. Polysaccharides PS-G and protein LZ-8 from Reishi (Ganoderma lucidum) exhibit diverse functions in regulating murine macrophages and T lymphocytes. J Agric Food Chem. 2010 Aug 11;58(15):8535-44.