Čínský herbář
Čeština

Klinická studie podávání kurkuminu u pacientů s karcinomem prostaty

Kurkumin je přírodní látka, žlutý pigment, který je izolován z rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý), z jeho podzemního oddenku. V kuchyni je možné využít i čerstvý oddenek, ale mnohem častěji se využívá oddenek, který se naplátkuje, usuší a rozemele na prášek, který známe jako kurkuma, tj. koření. Kurkuma, a v ní obsažený kurkumin, je využívána déle než 4000 let, a to např. v Indii, jako součást kuchyně, ale také jako léčivý prostředek. Během posledních cca 20 let bylo provedeno více než 3000 studií, které zjišťovaly účinky kurkuminu. Tyto studie přinesly důkazy o tom, že kurkumin působí protizánětlivě, obnovuje citlivost buněk na inzulin, snižuje hodnoty lipidů v krvi, zlepšuje trávení, snižuje oxidační stres atd.

prostata

Cílem této studie bylo zjistit, zda má kurkumin protinádorovou aktivitu u pacientů s nádorem prostaty.

Karcinom prostaty je nejčastějším typem nádoru u mužů. Mezi příznaky rakoviny prostaty patří: bolest při močení, slabý proud moči, přerušované močení, bolesti a ztuhlost v bedrech atd. Pro rakovinu prostaty je typické, že je v krvi přítomen znak, onkomarker, PSA ‒ prostatický specifický antigen. Dle změn v jeho koncentraci je možné monitorovat chování nádoru, jeho zmenšování, či naopak progresi nemoci.

Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná, což znamená, že pacienti byli do skupin rozděleni náhodně, dostávali kurkumin nebo placebo. Pacienti ani zdravotnický personál nevěděli, co pacient užívá. Pacienti dostávali denně 1014 mg kurkuminu po dobu 6 měsíců.

Studie se účastnilo 97 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin 1:1, tj. 49 užívalo kurkumin a 48 placebo. Výsledky byly získány od 82 pacientů, kteří neporušili protokol, léky pravidelně užívali a chodili na kontroly (39 s kurkuminem a 43 s placebem). Nejčastější doba, po kterou nebylo nutné nasadit léčbu od ukončené poslední terapii, PSA bylo nižší než 5, byla 18,5 měsíce u pacientů s kurkuminem a 16,3 měsíců u pacientů s placebem. Důležité bylo, že po dobu užívání kurkuminu byl nárůst hodnot PSA u pacientů s kurkuminem mnohem nižší, k nárůstu došlo u 10,3 %, ve skupině s placebem to bylo 30,2 %. Léčba kurkuminem byla bezpečná, nevyskytly se žádné vážné nežádoucí účinky. Bylo zajímavé, že na vedlejší účinky si více stěžovali pacienti s placebem.

Výsledek studie tedy dokládá, že během šesti měsíců, po které pacienti užívali kurkumin, je potlačen nárůst hodnot PSA, který je odrazem aktivity nemoci, čím vyšší, tím vyšší aktivita nemoci. Podávání kurkuminu bylo bezpečné a nedělalo problémy. 

Choi YHHan DHKim SW, at al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluatethe role of curcumin in prostate cancer patients with intermittent androgen deprivation. Prostate. 2019 Jan 22. doi: 10.1002/pros.23766.