Čínský herbář
Čeština

Konzumace hub omezuje rozvoj demence

Je možné říci, že díky obsahu beta glukanů, terpenoidů, fenolů, bílkovin aj. mohou modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat hladinu cholesterolu či cukrů. Mnohé složky zabíjejí rakovinné buňky, bakterie, viry i jiné druhy patogenních hub. Zkrátka jejich záběr jejich účinnosti je hodně široký. Nesmíme zapomenout ani na fakt, že mohou ovlivňovat nervovou soustavu, zabraňovat či zpomalovat postup degenerativních nemocí mozku, které se projeví demencí.
 
mushrooms_demention2
 

V nedávné době vyšla studie, která sledovala starší Japonce, a to hlavně souvislost mezi pojídáním hub a demencí.  Jednalo se o zhodnocení výsledků získaných od 13.230 lidí 65 let a starších. V potaz se bral jejich životní styl, tedy i stravování, a přítomnost demence, tj. zhoršení paměti, poznávacích funkcí, schopnosti se učit atd.

Celková incidence demence byla v testovaném souboru téměř 9%. Vyšší výskyt demence byl u pacientů, kteří houby nejedli vůbec, či je jedli maximálně jednou do týdne. Naopak počty lidí zasažených demencí byl nižší u účastníků, kteří konzumovali houby vícekrát týdně. Pokles demence závisel na četnosti konzumace hub, takže dobrovolníci, kteří si je dopřávali i 4x týdně měli nejnižší výskyt demence.

Studií se tedy podařilo prokázat, a to na velkém vzorku dobrovolníků, že konzumace hub má příznivý vliv na mozkové funkce. Při jejich konzumaci je výrazně snížené riziko vzniku demence. A je tedy možné je považovat za prevenci vzniku degenerativních onemocnění mozku.

 

Zhang S, Tomata Y, Sugiyama K, Sugawara Y, Tsuji I. Mushroom Consumption and Incident Dementia in Elderly Japanese: The Ohsaki Cohort 2006 Study. J Am Geriatr Soc. 2017 Mar 13.