Čínský herbář
Čeština

Kopřiva proti nemalobuněčnému karcinomu plic

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je vytrvalá rostlina, která dorůstá výšky cca 0,5‒3 metry. Listy jsou víceméně oválné a zubovitě ukončené. Stonek a listy jsou pokryty ostrými „chloupky“, trichomy, které obsahují pokožku dráždivé látky, např. kyselinu mravenčí, histamin atd. Při kontaktu s kůží se objeví zarudnutí, vyrážka, svědění, píchání… Kopřiva se po dlouhá staletí využívá v bylinářství. Ve starověkém Egyptě byla využívána k léčbě zánětů kloubů a bolestí zad. Vědecké studie potvrdily, že kopřiva má protizánětlivé, diuretické, antioxidační, cukr snižující a další vlastnosti.

kopriva-dvoudoma

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné pomocí kopřivy ničit buňky nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC; non-small cell lung cancer). NSCLC je druh nádorů plic, který má několik podtypů, a to adenokarcinom, velkobuněčný karcinom a skvamózní karcinom. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik NSCLC je kouření. Nevýhodou je, že jsou buňky NSCLC rezistentní, necitlivé, na chemoterapii.

V této studii autoři vytvořili buněčné kultury z několika linií NSCLC, které měly nízkou citlivost k léčbě cisplatinou (chemoterapeutikum). Poté přidávali ke kulturám extrakt z kopřivy a sledovali, zda má protinádorové účinky.

Výsledky ukázaly, že kopřiva výrazně snižuje proliferaci nádorových buněk v kultuře. Vyšší koncentrace extraktu a delší doba působení zvyšuje účinnost. Buňky se tedy přestaly dělit. Důležité také je, že přítomnost kopřivy v kultuře vedla k apoptóze NSCLC buněk. To je druh buněčné smrti. Množství buněk v kultuře tedy pokleslo. Přidání 60 mikrogramů/ml po dobu 72 hodin zničilo cca 25 % buněk v kultuře. Překvapivé pak bylo, že extrakt z kopřivy zvyšuje citlivost NSCLC buněk k cisplatině. 2,5 mikrogramů/ml cisplatiny a 20 mikrogramů/ml kopřivy samostatně způsobí zánik cca 20 % buněk. Pokud se tyto dávky zkombinují, zničí se až 65 % buněk v kultuře. Autoři také analyzovali složení extraktu a zjistili, že hlavními komponenty jsou rutin a oxylipiny.

Tato studie tedy dokládá, že kopřiva má protiproliferační a protinádorové účinky. Blokuje dělení buněk a dokáže u nich spustit apoptózu. Navíc zvyšuje citlivost nádorových buněk k cisplatině.

D'Abrosca B, Ciaramella V, Graziani V, et al. Urtica dioica L. inhibits proliferation and enhances cisplatin cytotoxicity in NSCLC cells via Endoplasmic Reticulum-stress mediated apoptosis. Sci Rep 2019 Mar 21; 9(1):4986.