Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a alergický zánět spojivek

Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa) je rostlina patřící mezi zázvorovité trvalky, která pochází z jihovýchodní Asie. Nejpopulárnějším produktem z kurkumovníku, z jeho oddenku/kořene, je koření, které známe pod názvem kurkuma. Jednou z nejdůležitějších součástí kurkumy je kurkumin, což je jasně žlutý pigment. Kurkuma se využívá po dlouhá tisíciletí jako koření, ale co je důležitější také jako lék, a to hlavně v ajurvédě a tradiční čínské medicíně. Vědecké studie prokázaly, že kurkumin má mnoho biologických účinků. Moduluje imunitní systém (snižuje patologický zánět), funguje jako antioxidant (snižuje oxidační stres), má protinádorový efekt (působí proti vzniku i proti růstu nádoru).

Eye of the person close up ...

Cílem této studie bylo zjistit, zda kurkumin snižuje příznaky alergické konjunktivitidy. Alergická konjunktivitida je zánětlivé onemocnění oka, resp. tkáně/membrány, která pokrývá přední část očního bulbu a vnitřní část víček spojivky. Zánět je způsoben alergeny, hlavně pak pyly. Příznaky alergické konjunktivitidy zahrnují zarudnutí oka, otoky víček, bolest, štípání, pálení atd. Zánět provází aktivace imunitního systému, Th2 odpovědi, která je spojená s alergií. Výsledkem je aktivace eozinofilů (imunitní buňky zapojené do alergické reakce), které cestují do oka, dochází tak k eosinofilní infiltraci spojivek. Tento stav se nejčastěji řeší podáváním očních kapek s antihistaminiky nebo kortikoidy.

V této studii autoři vytvořili myší model alergické konjunktivitidy. Myši vystavili alergenu z vaječného bílku ovalbuminu (OVA), učinili je alergické na OVA. Myši pak rozdělili do dvou skupin, jedné podali OVA do oka a druhé před podáním OVA dali kurkumin a sledovali rozdíly mezi skupinami. U myší vystavených OVA došlo k závažné alergické reakci, rozvinul se zánět spojivek, tkáň byla infiltrována eosinofily, zvýšily se hodnoty s alergií spojených imunoglobulinů IgE a také hodnoty prozánětlivých cytokinů IL-4 a IL-5.

U myší, jimž se hodinu před podáním OVA, dal kurkumin, se výrazně zmírnily příznaky, které konjunktivitidu provází. Snížil se zánět samotný, ve tkáni se omezil počet eozinofilů, byly též nižší hodnoty prozánětlivých cytokinů.

Studie tedy potvrdila, že podání kurkuminu snižuje výskyt a vážnost alergické konjunktivitidy u alergických myší. Je možné se domnívat, že podobného efektu by mohlo být dosaženo také u alergických pacientů, což by určitě uvítali.

Chung SHChoi SHChoi JAChuck RSJoo CK. Curcumin suppresses ovalbumin-induced allergic conjunctivitis. Mol Vis. 2012;18:1966-72.