Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a glioblastom

Kurkumin se nachází k oddenku/kořeni rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa). Kořen se suší a drtí a vyrábí se koření kurkuma, které kurkumin dává typicky žlutou až oranžovou barvu. Kurkuma je součástí mnoha asijských pokrmů, ale nejen jich, také receptur pro léčení mnoha nemocí. Indická a čínské medicína s kurkumou pracuje dlouhá tisíciletí. Současné studie dokládají, že kurkumin umí ovlivnit funkce imunitního systému, snižuje patologické záněty, zlepšuje trávení, omezuje oxidační stres atd.,
 
rakovina mozku
 

V této studii se autoři snažili zjistit, zda je možné kurkumou řešit také nádorová onemocnění a vybrali si ke svému pokusu glioblastom. Glioblastom je zhoubný nádor mozku, který je velmi závažný a velmi těžko, většinou vůbec, neléčitelný. Špatně reaguje na léčbu chemoterapeutiky i ozařování. Chirurgické odstranění také nebývá možné, neboť se nádor větví a prorůstá mozkem. Právě proto je velká snaha najít možnosti, jak tento nádor nejen léčit, ale pacienta také vyléčit.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z buněk glioblastomu multiforme a přidávali k nim nanočástice kurkuminu nebo erlotinib (biologická léčba). Bylo sledováno, jak se buňky v přítomnosti těchto látek chovají. Bez nich se nekontrolovaně množí a prospívají. Pokud je však přidán kurkumin dochází k výrazném omezení dělení nádorových buněk a vytváření nádorové masy. Autorům se podařilo zjistit, že kurkumin zastavuje buněčný cyklus, kterým musí buňka, aby se mohla rozdělit, projít. Tím to ovšem nekončí. U zablokované buňky navíc aktivuje procesy, které buňku usmrtí, tj. dochází k apoptóze glioblastomové buňky. Podobného efektu je dosaženo také podáváním erlotinibu. Účinnost léku a kurkuminu byl tedy dost podobný.

Kurkumin tedy působí v buněčné kultuře protinádorově  Je možné, že podobný efekt by měl kurkumin i v případě podávání nemocným a glioblastomem. K potvrzení této hypotézy by však musely být provedeny další studie.

Hesari ARezaei MRezaei M, et al.Effect of curcumin on glioblastoma cells. J Cell Physiol. 2019 Jul;234(7):10281-10288. doi: 10.1002/jcp.27933.