Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a léčba iritační dermatitidy

Kurkumin je biologicky aktivní polyfenolická látka, která se nachází v kořenu rostliny kurkuma longa, z níž se sušením a drcením vyrábí koření kurkuma. Tomuto prášku dodává žlutou až žlutooranžovou barvu právě kurkumin. Kurkuma a v ní obsažený kurkumin jsou velmi populární v Asii, je to dáno tím, že se hojně využívá v kuchyni, ale také tím, že se tradiční léčitelé zapojují kurkuminu také do léčby mnoha nemocí. Současné vědecké pokusy potvrzují oprávněnost využití kurkumy. Podařilo se zjistit, že má protizánětlivé účinky, neutralizuje volné radikály, čímž chrání organismus před degenerativními procesy, zlepšuje trávení, působí také protirakovinně atd. Vědci stále hledají a testují další možnosti využití kurkuminu, jelikož jim je jasné, že toho zmůže mnohem více. V této studii se zaměřili kurkumin a kůži, resp. kožní onemocnění. Zda je možné ulevit topickým, tj. lokálně použitým kurkuminem, při kontaktní dermatitidě a hyperpigmentaci. Kontaktní iritační dermatitidy je zánětlivá reakce v pokožce, která se objevuje jednorázově po kontaktu pokožky s nějakou pro ni agresivní látkou. Mnohdy jsou takovým látkám vystaveni lidé pracující s rozpouštědly, kyselinami, louhy atd. Samozřejmě opakovaná expozice pokožky dráždivé látce vede ke chronickému zánětu.

svedeni-skarabani-stipanec-1

Autoři připravili kurkumin tak, aby bylo možné jej použít na kůži. Vytvořili drobné tukové částečky (nanočástice), na které byl kurkumin navázán. Díky své velikosti a tomu, že jsou tukové, dobře pronikají do pokožky. Tyto částice pak byly smíseny s gelem, aby bylo možné je na pokožku namazat.

K pokusům byly využity myši, jimž byla způsobena zánětlivé reakce na pokožce po vystavení agresivní látce (podala se na oholené ucho). U myší, jimž byl povrchově podán kurkumin, došlo k výraznému snížení otoku v místě poranění, kůže méně ztrácela tekutiny a lépe se hojila v porovnání s myšmi, které nebyly léčeny kurkuminem. Pokožka mokvala, tj. ztrácela tekutiny, byla zarudlá s otokem.

Druhá část studie byla zaměřena na hyperpigmentaci (zvýšená zabarvení pokožky, často pouze místní), která je závislá také na aktivitě tyrozinázové kinázy, tj. enzymu, který jsou potřebný pro syntézu barviva melaninu.  Tento pokus se prováděl na buňkách produkujících melanin v laboratoři. Zjistilo se, že kurkumin skutečně tyto enzymy inhibuje, omezuje jejich aktivitu a tím i vznik melaninu, čímž by se omezilo nežádoucí zabarvení kůže.

Autorům se podařil vytvořit léčivý gel, jehož komponenty, tj. kurkuminové nanočástice, dobře pronikají do pokožky. Kurkumin v kůži snižuje zánět a podporuje hojení. Dle výsledků s tlumením tyrozinových kináz je možné předpokládat, že by byl účinný i v případě hyperpigmentací.

Shrotriya SRanpise NSatpute PVidhate B. Skin targeting of curcumin solid lipid nanoparticles-engrossed topical gel for the treatment of pigmentation and irritant contact dermatitis. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2018 Nov;46(7):1471-1482.