Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a lupus

Kurkumin je přírodní zářivě žlutý pigment, který se získává z oddenku/kořene rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa), který patří mezi polyfenoly kurkumoidy. Kořen se suší a drtí na prášek kurkumu. Ta se déle než 3500 let využívá v Asii, a to v kuchyni jako koření, ale také jako léčivá látka, např. v tradiční čínské medicíně či ajurvédě. Poslední dvě desetiletí je kurkumin intenzivně zkoumán. Nyní jsou dostupná data stovek studií, které ukazují, že kurkumin má protizánětlivé, protinádorové, antioxidační a protimikrobiální účinky.

lupus

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné využít kurkumin k utlumení zánětu, který v těle probíhá během autoimunitní nemoci systémový lupus erythematosus (SLE).

Systémový lupus je autoimunitní onemocnění, pro které je typické, že dochází k tvorbě autoprotilátek, nejčastěji pak proti dvojšroubovici DNA buněk. To vyvolává zánětlivou odpověď a zánět poškozuje tkáně těla. Nejčastěji je postižena kůže, ledviny, nervový systém, plíce atd. Pacienti s SLE jsou léčeni léky, které působí tlumivě na imunitní systém. Ty však mají mnoho nežádoucích účinků, proto je důležité hledat nové léčebné strategie k léčbě pacientů.

Autoři v této studii využili myši, u nichž dochází je spontánnímu vzniku SLE, to vede k výraznému poškození ledviny, s nefritidou. Ta je provázaná sníženou funkcí, masivní proteinurií a zvýšenými hodnotami kreatininu v krvi. Dále byla u myší se SLE také výrazně zvětšena slezina a samozřejmě zvýšené hodnoty autoprotilátek proti dvoušroubovici DNA (anti-dsDNA).

Část myší byla léčená kurkuminem, a to vedlo ke zlepšení jejich stavu. U myší došlo ke snížení zánětu v ledvinách a také se snížila proteinurie, únik bílkovin do moči, to znamená, že se zlepšily ledvinné funkce. Díky kurkuminu se také zmenšila slezina. U myší léčených kurkuminem byla váha sleziny 0,5 gramu, zatímco u myší s placebem 1 gram. Podobně to bylo i u hladin anti-dsDNA, myši s kurkuminem měly hodnoty 1 a myši a placebem 1,6. Je tedy jasné, že kurkumin zmírnil zánět u SLE myší. Autoři následně pátrali po tom, jak přesně kurkumin působí, a zjistili, že omezuje aktivaci inflamasomu NLRP3. Inflamasom je bílkovinný komplex, který se sestaví v reakci na pro buňky stresové faktory, např. antigeny bakterií, volné radikály. Sestavení inflamasomu vede k aktivaci a posílení zánětu. Inflamasom totiž zvyšuje produkci aktivních prozánětlivých cytokinů IL-1beta a IL-18. Zablokování inflamasomu tedy vede ke zmírnění zánětu.

V této studii se autorům podařilo prokázat, že podávání kurkuminu mírní zánět u myší se systémovým lupusem, navíc dochází také ke zlepšení funkce ledvin.

Zhao JWang JZhou MLi MLi MTan H. Curcumin attenuates murine lupus via inhibiting NLRP3 inflammasome.Int Immunopharmacol. 2019 Apr;69:213-216. doi: 10.1016/j.intimp.2019.01.046