Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a osteoartritida

Kurkumin je jedlý přírodní jasně žlutý pigment. Jedná se o složku, které se získává ze sušeného kořene rostliny Curcuma longa, kurkumovníku dlouhého. Čerstvý a sušený kořen kurkumovníku se využívá v asijské kuchyni, navíc má dlouhou historii využití také v asijských tradičních medicínách, např. v ajurvédě či tradiční čínské medicíně. Během posledních desetiletí je kurkumin intenzivně studován a díky tomu se zjistilo, že má mnoho biologických funkcí, např. protizánětlivé, protinádorové, antioxidační, antimikrobiální, antidiabetické, a to in vitro (na buněčných kulturách), tak in vivo (na živých organismech).

 

curcumin_osteoartritida

 

Již předešlé studie dokázaly, že užívání kurkuminu vede ke snížení bolestní u pacientů s osteoartritidou. V této studii autoři sledovali vliv dvou dávek biooptimalizovaného (dobře vstřebatelného) kurkuminu a porovnávali účinek s placebem (neúčinnou látkou). Osteoartritida je chronické degenerativní onemocnění kloubů. Je to nejčastější chronické onemocnění kloubů. Nejčastěji postihuje kolena, kyčle, páteř a klouby rukou. Příznaky osteoartritidy jsou pestré a patří mezi ně např.

  • Bolesti
  • Ztuhlost kloubů
  • Ztráta pohyblivost
  • Otok atd.

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří trpěli osteoartritidou kolenní kloubu.  Jednalo se o 3měsíční randomizovanou (do skupin byli pacienti rozděleni náhodně, např. losem), dvojitě zaslepená (pacienti ani zdravotnický personál nevěděli, jakou pokusnou léčbu užívají),  multicentrickou (studie probíhala na více klinikách) studii. Pacienti (150 lidí) byli rozděleni do tří skupin (nízká dávka, vysoká dávka kurkuminu, placebo). Získané výsledky dokazují, že kurkumin má pozitivní vliv na stav pacientů s osteoartritidou. Při užívání obou dávek došlo ke zlepšení hodnocení PGDA  (Patient Global Assessment of Disease Activity, jedná se o celkové vyhodnocení vážnosti nemoci a jejích příznaků). Hodnoty poklesly. Jelikož je vedoucím příznakem u osteoartritida bolest, vědci se zaměřili právě na ni a pacienti popisovali intenzitu bolesti dle standardizovaného dotazníku. U pacientů s nízkou dávkou pokleslo skóre o 29,5, u vysoké dávky o 36,5 a u placeba se objevil pokles jen o 8. To znamená, že se snížila bolest, a nejvíce pak u vysoké dávky kurkuminu. Nebyly hlášené žádné vážnější nežádoucí účinky spojené s užíváním kurkuminu. Léčba byla dobře tolerovaná a efektivní. Rychle a výrazně zmírnila bolesti u pacientů s osteoartritidou kolenního kloubu.

Henrotin Y, Malaise M, Wittoek R, de Vlam K, Brasseur JP, Luyten FP, Jiangang Q, Van den Berghe M, Uhoda R, Bentin J, De Vroey T, Erpicum L, Donneau AF, Dierckxsens Y. Comparison of two doses of bio-optimized Curcuma longa extract (BCL) in the management of symptomatic knee osteoarthritis (OA). Arthritis Res. Ther. 2019 Jul 27; 21(1):179.