Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a rakovina plic

Kurkumin však není jen žluté barvivo, ale dle stále většího množství studií má hodně biologických účinků.

Kurkumin má imunomodulační a protizánětlivé účinky, působí jako antioxidant, snižuje hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, umí zabíjet některé patogeny a také rakovinné buňky. Poslední zmíněné ověřovala i tato studie. Autoři testovali účinky kurkuminu na buňkách nemalobuněčného karcinomu plic. Karcinomy plic jsou jedna z nejčastějších rakovin a logicky na ně umírá i největší počet lidí. Tyto karcinomy se dělí na malobuněčné a nemalobuněčné (tvoří více než 70 % nádorů plic). Vznik a progrese nemalobuněčného karcinomu plic je spojen s narušením autofagie, jejím snížením. Jedná se o proces autodegradace, „vlastního“ strávení, např. organel, proteinů atd., tyto jsou dopraveny do organely lysozomu, ve kterém jsou štěpící enzymy, a vytvoří se autofagolysosom, ve kterém se náklad rozloží. Buňka tak může přestát dobu hladovění, kdy získá živiny z rozložených organel, autofagie je součásti protiinfekční obrany a podílí se i na regeneraci, ale je také typem buněčné smrti, buňka zničí sama sebe.

 

Woman suffering from acid reflux or heartburn, isolated on white background

 

Vědci kultivovali rakovinné buňky s kurkuminem a sledovali jeho účinky. Přítomnost kurkuminu v koncentraci 10 µM  vedla k výraznému omezení proliferace, tj. množení, nádorových buněk, snížila se také životaschopnost buněk. Dalším jevem bylo snížení formování kolonií, tj. seskupování nádorových buněk, které by se dále vzájemně podporovaly v množení a tvořily pevnou nádorovou masu. Navíc u nádorových buněk vystavených kurkuminu docházelo k apoptóze (buněčné smrti). Počet  apoptóz se zvýšil více než 2,35x. Při dalším zkoumání se také odhalilo, že kurkumin posiluje autofagii, v nádorových buňkách bylo vytvořeno více autofagosomů, které byly také větší. Kurkumin zvyšuje hladinu beklinu1, jehož přítomnost je pro autofagii nepostradatelná.  Autofagie je podpořena tím, že kurkumin snižuje aktivitu nitrobuněčné signální cesty mTOR/PI3K/AKT. Tato cesta je silně zapojena v době embryonálního vývoje, kdy je potřeba, aby se buňky hodně dělily, proto je cesta aktivní i u mnohých nádorových buněk, které se také hojně dělí. Při snížení aktivity této cesty se také zvýší „smrtelnost“ buněk, jsou aktivní i pochody, které mohou vést ke smrti buňky, tj. apoptóza a autofagie.

Autorům se podařilo prokázat, že kurkumin omezuje množení nádorových buněk, podporuje buněčnou smrt, apoptózu i autofagii díky potlačení aktivity signální dráhy mTOR/PI3K/AKT.

Wang A, Wang J, Zhang S, Zhang H, Xu Z, Li X. Curcumin inhibits the development of non-small cell lung cancer by inhibiting autophagy and apoptosis. Experimental and Therapeutic Medicine. 2017;14(5):5075-5080. doi:10.3892/etm.2017.5172.