Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a rakovina prsu

Kurkumin je žlutý pigment, který se nachází v oddenku/koření rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Jedná se o polyfenolickou látky, které tvoří 3‒5 % obsahu látek v rostlině. Oddenek kurkumovníku se suší a drtí, čímž vzniká koření kurkuma, která je jedním z nejznámějších koření využívaných v asijské kuchyni. Kurkumin však není pouze ochucovadlem, ale také léčivou látkou, kterou asijské medicíny využívají po tisíce let. Quercetin je také přírodní látka, které se nachází v různých druzích ovoce a zeleniny a je velmi silným antioxidantem. Tím je dle studií také kurkumin, který dále ovlivňuje aktivitu imunitního systému, podporuje trávení a metabolismus, ničí nádorové buňky atd.

 

curcumin_breast cancer

 

V této studii se autoři zaměřili na možnost, že kurkumin s quercetinem mohou ničit nádorové buňky karcinomu prsu a to triple negativního. Tento typ nádoru prsu je nejzávažnější. Patří mezi agresivnější typy a hůře reaguje na léčbu. Triple negativní se nazývá dle toho, že nádorové buňky na svém povrchu nenesou receptor pro estrogen, progesteron ani růstový faktor. Mnoho typů nádorových buněk má aktivní gen BRCA1, na který je možné zaměřit léčbu. Triple negativní buňky jej však mají velmi málo aktivní, není tedy možné je blokováním BRCA léčit.

Autoři k nádorovým buňkám přidávali kurkumin a quercetin. Ukázalo se, že přidání těchto látek zvyšuje u nádorových buněk expresi BRCA1, čímž zvyšuje také jejich léčitelnost, tj. účinnost protinádorové terapie. Důležité je, že se kurkumin a quercetin ve svém vlivu na nádorové buňky posilují. Dále se zjistilo, že jejich působením také dochází k omezení přežití buněk a je také snížená migrace. Buňky tedy hůře přežívají a mají omezenou schopnost chovat se invazivně a metastazovat. A to právě díky zablokování BRCA1, jehož aktivitu předtím zvýšily.

Tento pokus ukazuje, že pro ženy s triple negativním karcinomem prsu by mohla být doprovodná léčba kurkuminem a quercetinem přínosná.

 

Kundur SPrayag ASelvakumar P, et al. Synergistic anticancer action of quercetin and curcumin against triple-negative breast cancer cell lines.J Cell Physiol. 2019 Jul;234(7):11103-11118. doi: 10.1002/jcp.27761.