Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a silymarin proti střevním patogenům

Kurkumin je přirozeně se vyskytující fenolická sloučenina, která má charakter žlutého pimentu. Kurkumin se nachází v rostlině Curcuma longa, kurkumovník dlouhý. Oddenek se hojně využívá v asijské kuchyni, a to jak čerstvý, tak sušený jako koření kurkuma. Krom toho však má kurkumin své pevné místo po dlouhá staletí v tradičních asijských medicínách. Dle studií má kurkumin protizánětlivé, protinádorové a antioxidační účinky. Silymarin je standardizovaný extrakt ze semen ostropestřce mariánského. Jedná se směs flavonolignanů – silybiny, silychristin, isosilybin atd. Silymarin je dobře znám pro své játra chránící a regenerační účinky. Dále pak snižuje oxidační stres, ničí nádorové buňky, snižuje hodnoty krevního tuku atd.

průjem

Cílem této studie bylo zjistit, zda mají kurkumin a silymarin protimikrobiální účinky. Vybranými bakteriemi, na nichž se účinky testovaly, byly Campylobacter jejuni a Shigella dysenteriae. Obě bakterie patří mezi střevní bakterie a způsobují infekcí u lidí. Infekce se projeví průjmy, které mohou být i krvavé, teplotou, bolestí břicha, křečemi, nevolnostmi a zvracením. Zdrojem infekce jsou nakažení lidí lidé, bakteriemi potřísněné předměty, špinavé ruce a kontaminovaná voda a potraviny.

Vědci kultivovali bakterie na pro ně vhodném médiu, které obsahovalo veškeré živiny pro růst bakteriální kolonie. Určovala se minimální inhibiční a baktericidální koncentrace kurkuminu a silymarinu (MIC – minimální koncentrace použité látky, které vyvolá viditelné omezení růstu/množení bakterií, tj. bakteriostatické účinky, MCB – minimální koncentrace antimikrobiální látky, která zabije 99,9 % bakterií v kultuře, mikrobicidní účinky).

Kurkumin i silymarin měly bakteriostatické účinky, omezovaly množení bakterií. MIC silymarinu proti Shigelle byla 512 μg/ml a MCB větší než 512 μg/ml. Proti Campylobacteru byla MIC i MCB vyšší než 512 μg/ml. Kurkumin byl účinnější než silymarin u obou bakterií byla MIC 256 μg/ml a MCB 512 μg/ml.

Navíc se ukázalo, že kurkumin a silymarin se vzájemně posilují v účinku a také posilují účinnost antibiotika ampicilinu. Studií se tedy podařilo prokázat, že kurkumin i silymarin mají protimikrobiální účinky, a to již v hodně malých koncentracích. Zabíjejí Shigellu i Campylobactera. Toho by mohlo být využité také v klinické praxi při léčení těchto infekcí u pacientů.

Kareem SMMahmood SSHindi NK, et al. Effects of Curcumin and Silymarin on the Shigella dysenteriae and Campylobacter jejuni In vitro. J Gastrointest Cancer. 2019 Sep 4. doi: 10.1007/s12029-019-00301-1.