Čínský herbář
Čeština

Kurkumin a snížení zánětu u periodontitidy

Kurkumin je polyfenolický přírodní pigment, který dává kari typickou žlutou barvu. Kurkumin se nachází v prášku, který je vyroben ze sušeného kořene/oddenku rostliny Curcuma longa. Kurkuma je neodmyslitelnou součástí asijské kuchyně a také je využívána jako léčivo, např. v tradiční čínské medicíně a ajurvédě. Výzkumy také ukazují, že kurkumin má protizánětlivé, cholesterol snižující, antioxidační, protinádorového a mnoho dalších účinků.

 

pochemu-bolit-zub-posle-udaleniya-nerva_4

V této studii se autoři zaměřili na problematiku, která postihuje vysoké procento populace celého světa. Jedná se o možnost ovlivnit zánět dásní a závěsného aparátu zubu, tj. zmírnit projevy a postup periodontitidy. Ta může vést k poškození dásní, tvorbě periodontálních chobotů, úbytku kostní tkáně, k viklavosti zubů i jejich ztrátě.

Pokusy se prováděly na 50 krysách, u nichž byl navozen stav, který odpovídá lidské periodontitidě, části byl podáván přírodní kurkumin, části krys modifikovaný preparát z kurkuminu a část dostávala placebo.

Po indukci (navození) periodontitidy se odebíraly vzorky tkání, které prokázaly, že v tkáni krys se vyvinul silný zánět, který provází apoptóza (smrt) smrt buněk, a to jak těch v dásni, tak kostech. Došlo tedy i k úbytku kostní hmoty, ve které jsou zubní lůžka.

Pokud však byly krysám podávány kurkumin a modifikovaný kurkumin, došlo k výraznému omezení zánětlivé reakce. Tkáň byla méně prostoupená prozánětlivými imunitními buňkami. Znatelně se omezila patologická resorpce (rozklad) kosti. Došlo totiž ke snížení počtu osteoklastů, tj. buněk kostní tkáně, které tkáň „rozkládají“.  Přírodní nemodifikovaný kurkumin pak také snížil počty mrtvých buněk v gingivální (dásňové) tkáni. Nechránil tedy jen tkáň kostní, ale také sliznici lemující kost a zuby.

Získané výsledky na krysím modelu dokazují, že podávání kurkuminu při periodontitidě snižuje zánět a také destrukci tkání, a to jak kostní, tak dásňové. Díky tomuto poznatku by se dalo předejít vážným stavům, kdy pacienti dospějí až do stavu, kdy přijdou o zuby.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996918301080