Čínský herbář
Čeština

Kurkumin cílí na nádorové kmenové buňky

Kurkumin je polyfenolická biologicky aktivní sloučenina, která se nachází v kořeni/oddenku roslitny Curcuma longa /kurkumovník dlouhý/. Jedná se o žlutý pigment, který dodává kurkumě typickou žlutou barvu. Kurkuma je po dlouhá staletí součástí asijské kuchyně, a nejen jí, ale také tradičních medicín, včetně té indické a čínské. Současné studie také dokládají, že kurkumin má farmakologické vlastnosti a léčebný potenciál. Působí protizánětlivě, pomáhá tak s onemocněním kloubů, snižuje oxidační stres, zpomaluje degenerativní pochody v organismu, působí protimikrobiálně a podporuje trávení. V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda kurkumin působí také proti rakovině.

kmenove-bunky-mikroskopem

Vybrali si Burkittův lymfom a akutní myeloidní leukémii. V obou případech se jedná o maligní onemocnění postihující imunitní systém (nádor lymfatických uzlin/krve). S Burkittovým lymfomem se setkáváme hlavně v oblastech Afriky a Nové Guiney. Je spojen s imunodeficitem, tj. často jej mají lidé HIV pozitivní, a také s infekcí virem Epstein-Barrové. Vychází z B lymfocytů. Akutní myeloidní leukémie vychází z myeloidních buněk, resp. malignizací kmenové buňky, ze které myeloidní buňky vznikají. Léčebným postupem v obou případech je chemoterapie či ozařování. Problematické bývá přežití nádorových kmenových buněk, které jsou odolnější než „vyzrálejší“ nádorové buňky a „nesmrtelné“, sebeobnovující se ‒ rychle se množí a i po úspěšné léčbě dají vznik novému propuknutí nemoci.   Právě na tyto buňky, které jsou součástí nádorového onemocnění, se autoři zaměřili, jejich zničení je důležité. Využili metodu s narůstající koncentrací kurkuminu a sledovali reakce nádorových směsi nádorových. Kmenové buňky je možné poznat podle toho, jaké na svém povrchu nesou znaky, jedná se např. o Gli-1, Notch-1 a cyklin D1. Ukázalo se, že v buněčné kultuře dochází k omezení počtu buněkm, a co je také důležité, poklesl počet buněk, které měly znaky patřící kmenovým buňkám, tj. kurkumin působil i proti nádorovým kmenovým buňkám. Výrazně poklesl také počet buněk, které jsou pozitivní na enzym aldehyd dehydrogenázu. Tyto buňky stojí za metastazováním.

Výsledky tedy prokázaly, že kurkumin snižuje počty nádorových buněk v kultuře, a to i těch kmenových, které se velmi problematicky ničí klasickou protinádorovou terapií, protože často přežijí i velmi agresivní protinádorovou léčbu. Kurkumin tedy v této studii prokázal své protinádorové účinky. 

 Li YDomina ALim GChang TZhang T. Evaluation of curcumin, a natural product in turmeric, on Burkitt lymphoma and acute myeloid leukemia cancer stem cell markers. Future Oncol. 2018 Aug 24.