Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako ochrana srdce po infarktu

Kurkumin je přírodní polyfenol, žlutý pigment, který se nachází v oddenku rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa), z něhož se sušením vyrábí koření kurkuma, jíž dává kurkumin typickou žlutou až oranžovou barvu. Kurkuma je hojně využívána v asijské kuchyni, hlavně té indické, a co je důležitější, také v tradičních asijských medicínách. Nedávné studie odhalily, že kurkumin má farmaceutický potenciál a to v mnoha medicínských oborech. Výsledky studií dokládají, že kurkumin má protizánětlivé, protinádorové a antioxidační účinky.

srdce_po_infarktu

Cílem této studie bylo zjistit, zda kurkumin zmírňuje dopad srdečního infarktu na srdeční sval, zda omezí poškození.

Infarkt myokardu je akutní koronární/srdeční syndrom, který se rozvíjí v případech, kdy je přerušen přítok krve do srdečního svalu. Blokáda může být způsobena rostoucím aterosklerotickým plátem, který je tvořen z cholesterolu, lipidů, fibrózní tkáně a imunitních buněk. Postupně vyklenuje do nitra cévy a omezuje průtok krve, při jeho poškození navíc může dojít k utržení ateromové masy či vytvoření trombu a úplném ucpání cévy. Do cévy také může být vmeten trombus, krevní sraženina, z jiné části krevního řečiště. Srdeční sval, jemuž se nedostává kyslíku ani živin (ischemie) odumírá. Dochází k apoptóze či nekróze kardiomyocytů (buněk srdeční svaloviny). Srdeční infarkt může být smrtelný, v současné době však přežívá většina pacientů, ale poškození srdce je nevratné. Léčba a některé substance získané z rostlin mohou omezit rozsah poškození svalu.

Kurkumin je také znám pro své kardioprotektivní (srdce chránící účinky). Autoři vytvořili model, v němž krysám způsobili srdeční infarkt. Krysy byly rozděleny do 4 skupin, skupina placebo ‒ nebyla nijak léčená, skupina s lékem (isoproterenol hydrochlorid, užívá se u pacientů), skupina s kurkuminem a skupina s kombinací kurkuminu a léku. Poškození srdce vede ke zvýšení hodnot srdečního troponinu I, kreatin kinázy a laktát dehydrogenázy (známky srdečního infarktu). Kurkumin, lék i kombinace kurkumin + lék snížily hodnoty jmenovaných parametrů v krvi v porovnání s krysami s placebem. Navíc kurkumin výrazně snížil oxidační stres, který srdeční infarkt provází a zvyšuje poškození srdce a podporuje zánětlivou odpověď imunitního systému. Dále autoři analyzovali vzorky srdeční tkáně a zjistili, že kurkumin působí proti zánětu a zamezuje remodelaci srdce, která je nežádoucí, také je prevencí před vznikem fibrózy a ukládaní kolagenu. Nedochází k tak masivnímu zajizvení srdce, které by omezilo jeho funkce. Krom toho se také kurkumin podílel na snížení rozsahu poškozené tkáně, neboť snížil počet srdečních buněk, které zemřely.

Studie ukazuje, že kurkumin chrání srdeční sval před komplikacemi po srdečním infarktu. Má tedy kardioprotektivní účinky.

Rahnavard MHassanpour MAhmadi M, et al.Curcumin ameliorated myocardial infarction by inhibition of cardiotoxicity in the rat model.J Cell Biochem. 2019 Feb 18. doi: 10.1002/jcb.28480.