Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako pomocník u lupusu

Kurkumin je přírodní pigment, který se nachází v kurkumě, tj. koření, které se získává ze sušeného oddenku rostliny Curcuma longa, kurkumovník dlouhý. Kurkuma je hojně využívána v asijské kuchyni. Asi není nikdo, kdo by neznal indické curry. Krom toho je však kurkuma, a s ní i kurkumin, využívána jako lék, a to např. v ajurvédě nebo tradiční čínské medicíně. Vědecké pokusy se poslední roky intenzivně věnují kurkuminu. Výsledky dokládají, že kurkumin má silné protizánětlivé účinky, dokáže snížit oxidační stres, podpořit trávení, potlačovat rakovinné bujení a mnoho dalšího.

lupus_kurkumin

V této studii se autoři zaměřili na to, zda kurkumin může pomoci u lupusu. Systémový lupus je autoimunitní onemocnění, které postihuje různé tkáně. Typicky se objevují kožní obtíže, ale pacienti často také trpí záněty ledvin, nervové soustavy, plic atd. V krvi jsou přítomné autoprotilátky, typicky proti dvoušroubovici DNA.

V těle tedy probíhá zánět, při němž se imunitní systém obrátil proti vlastním tkáním. Lupus se léčí tím, že se tlumí imunitní systém, např. kortikosteroidy.  

Autoři vytvořili myší model lupusu a těm podávali kurkumin, neboť mnohé předchozí studie prokázaly, že kurkumin působí protizánětlivě. Ukázalo se, že podávání kurkuminu vedlo ke zpomalení postupu nemoci a poškození ledvin. U neléčených myší došlo k narušení funkce ledvin, které propouštěly do moči bílkoviny, neboť se do nich ukládaly autoprotilátky a probíhal v nich zánět. Kurkumin vedl k redukci zánětu, snížení kumulace protilátek v ledvinách a snížení proteinurie.

Díky kurkuminu se také snížila koncentrace autoprotilátek proti DNA v krvi a celkově poklesla zánětlivé aktivita. Autoři se snažili zjistit, jakým způsobem kurkumin působí, jak tlumí zánět. Během zánětu se v buňce sestavuje komplex z bílkovin, který se nazývá inflamasom, díky němuž se aktivují prozánětlivé cytokiny. Kurkumin omezuje sestavení tohoto komplexu v buňkách v ledvinách. Nesestavení komplexu je spojené se snížením zánětu.

Tento poznatek o zlepšení stavu myší s lupusem během podávání kurkuminu by mohl být využit také v klinické praxi, tj. u pacientů, kteří bojují s touto nemocí. 

Zhao JWang JZhou MLi MLi MTan H. Curcumin attenuates murine lupus via inhibiting NLRP3 inflammasome. Int Immunopharmacol. 2019 Feb 6;69:213-216. doi: 10.1016/j.intimp.2019.01.046