Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako pomocník v boji proti nádoru tlustého střeva

Kurkumin je žlutý až oranžový pigment, který je možné získat z kořene/oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Je tedy součástí koření kurkumy. Kurkuma je nedílnou součástí asijské gastronomie, ale také tradičních medicín. Dlouhá tisíciletí ji využívají indičtí a čínští lékaři a léčitelé k řešení mnoha nemocí. Současné studie také potvrzují účinky kurkuminu, proběhlo a stále probíhá mnoho studií. Ukázalo se, že kurkumin má protizánětlivé účinky, je silným antioxidantem, zlepšuje trávení, působí protimikrobiálně i protirakovinně. Postupně se zjišťuje, proti kterým typům rakoviny je kurkumin účinný. V této studii se autoři snažili zjistit, jestli je kurkumin možné využít jako prevenci proti vzniku rakoviny tlustého střeva. Tento typ rakoviny je nejčastějším nádorovým onemocněním v západním světě. Je to dáno hlavně stylem stravování s nedostatkem vlákniny, nadmírou tuků, cukrů atd. Samozřejmě jsou ve hře i další faktory. Naštěstí jsou dnes mnohé nádory tlustého střeva zjištěny již v začátcích, a to díky provádění testů na okultní krvácení.

tluste_strevo

Ve střevní sliznici se nachází typ kmenový buněk, který výrazně reaguje na složení potravy a moduluje riziko vzniku nádoru tlustého střeva. Již předešlé studie odhalily, že podávání n-3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA) a kurkuminu vede k snížení počtu těchto rizikových buněk, které jsou nějak poškozeny a hrozí, že dají vznik nádoru tlustého střeva.

Autoři získali buňky tlustého střeva a také zmíněné kmenové buňky, které získali z myší, jimž byl injekční podán azoxymetan. Jeho vlivem došlo k poškození DNA buněk, u mnohých pak byla nastartována apoptóza (proces vedoucí k buněčné smrti), což je dobrá známka, neboť dochází k smrti buněk, které jsou poškozené a tedy je vyšší riziko, že dojde k jejich přesmyku do rakovinné buňky. Procento poškozených buněk, které podlehly apoptóze bylo výrazně vyšší v buněčné kultuře, ke které byly přidány kurkumin a PUFA. K tomu, aby bylo zničeno 50 % poškozených buněk, stačí 16 mg/den PUFA a 15,9 mg/den. Pokud se to přepočte na lidské dávkování, bylo by to 3 g PUFA a 3 g kurkuminu na den. Ačkoli byl pokus proveden za pomocí myší a na buněčné kultuře, je vysoce pravděpodobné, že by byl kurkumin společně s PUFA byly značným přínosem k pro lidské střevo a mohly by pomoci zničit rizikové buňky, které by se mohly vlivem poškození, např. špatným složením stravy, změnit v buňky nádorové. Kurkumin a PUFA působí v tomto pokusu preventivně proti vzniku rakoviny tlustého střeva

Autoři by rádi pokračovali v testování také v klinických studiích, tj. s dobrovolníky.

Kim, E., G.A. Wright, R.S. Zoh, B.S. Patil, G.K. Jayaprakasha, E.S. Callaway, I. Ivanov, N.D. Turner, R.S. Chapkin.  Establishment of a multi-component dietary bioactive human equivalent dose to delete damaged Lgr5+ stem cells using a mouse colon tumor initiation model.  European Journal of Cancer Prevention. Eur J Cancer Prev. 2018 Sep 18. ).