Čínský herbář
Čeština

Kurkumin jako pomocník v boji s Alzheimerovou nemocí

Kurkumin se získává z oddenku rostliny Curcuma longa. Oddenek se suší a vyrábí se z něj koření kurkuma, která je součástí směsi koření curry. Kurkumin jakožto žlutý pigment dává koření typickou barvu. Kurkuma a v ní obsažená kurkumin jsou součástí asijské kuchyně, hlavně té indické. Krom toho je kurkuma také po dlouhá tisíciletí, přibližně 4000 let, využívána i v tradičních medicínách Asie. Současné studie potvrzují, že kurkumin má protizánětlivé, antioxidační i protinádorové účinky.

kurkumin_stroke

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné využít kurkumin také k prevenci či léčbě Alzheimerovy nemoci.

Alzheimerova nemoc je progresivní neurodegenetativní neléčitelné onemocnění, druh demence. Postupně během let dochází k narušení mozkových funkcí. Zhoršuje se paměť, učení se, myšlení i chování pacientů. Alzheimerova nemoc je spojená s tvorbou depozit v mozku. Ta jsou buď v podobě plaků z beta amyloidu, nebo jsou vytvořena „klubka“ z proteinu tau. Obě sloučeniny jsou pro nervové buňky toxické. Poškozují je a zabíjejí. Dochází tedy k úbytku nervových buněk. Krom toho se také v mozku rozvíjí zánět, který dále tkáň poškozuje společně se zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálů.

Léčba je velmi složitá, neboť často naráží na fakt, že mnohé léky se nedostanou přes hemato-encefalickou bariéru, která chrání mozek před vniknutím patogenů a škodlivin. Je tedy nutné ji překonat. Autoři vytvořili nanočástice, které byly u chitosanu, albuminu z kravského séra, navázali na ně kurkumin a v jednom pokusu také účinnou léčebnou látku.

Ukázalo se, že připravené nanočástice procházejí hemato-encefalickou bariérou a dostávají se tedy až k neuronům v mozku a doručí tak lék přímo na místo určení.

V dalších částech pokusu se podařilo odhalit, že kurkumin v nanočásticích aktivuje jeden typ nervových buněk, mikroglie, které mají stejné funkce jako makrofágy v jiných tkáních v těle. Jedná se o profesionální makrofágy, které pohlcují a destruují patogeny, mrtvé buňky i cizorodé látky. Díky aktivaci kurkuminem začaly tyto buňky pohlcovat beta amyloid, tedy ho odstraňovaly, což vede k poklesu jeho kumulace a omezení jeho ničivého vlivu na nervovou tkáň.

Dále se také zjistilo, že kurkuminové nanočástice snižují zánět, na jehož podkladě může dojít k dalšímu poškození nervové tkáně.

Nanočástice kurkuminu se tedy jeví jako velmi slibná možnost léčby Alzheimerovy nemoci. Mohou pomoct dopravit lét k neuronům, podporují odstraňování beta amyloidu a snižují patologický zánět v mozku.

Yang R, Zheng Y, Wang Q, Zhao L. Curcumin-loaded chitosan-bovine serum albumin nanoparticles potentially enhanced Aβ 42 phagocytosis and modulated macrophage polarization in Alzheimer's disease. Nanoscale Res Lett 2018 Oct 22; 13(1):330.