Čínský herbář
Čeština

Kurkumin ke snížení hmotnosti

Kurkumin je žlutý/žlutooranžový přírodní pigment, který je součástí oddenku z rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa). Ze sušeného oddenku je koření kurkuma, které je také součástí směsi koření curry. Kurkuma je po dlouhá tisíciletí v Asii využívaná v gastronomii i v léčebných systémech, např. ajurvédě a tradiční čínské medicíně. Vědeckými pokusy se podařilo prokázat, že kurkumin působí protizánětlivě, protinádorově, snižuje oxidační stres, podporuje tvorbu žluči atd.

snizeni hmotnosti

Jelikož proběhlo již mnoho studií, snaží se někteří autoři výsledky více studií vyhodnotit, aby potvrdili účinek kurkuminu. V této studii se zaměřili na to, zda kurkumin ovlivňuje hmotnost, BMI a obvod boků. Autorům se podařilo najít 11 studií, které splňovala přísná kritéria, tj. byly relevantní, randomizované atd. Těchto studií se účastnilo celkem 876 pacientů, 53 % z nich byly ženy, všichni trpěli nadváhou až obezitou. Studie byly koncipovány tak, že byly vytvořeny minimálně dvě skupiny pacientů, kdy jedna užívala placebo a druhá kurkumin. Porovnávaly se výsledky u jednotlivých pacientů a mezi skupinami. Samotné podávání kurkuminu ve studiích vedlo k poklesu tělesné hmotnosti, tj. došlo také k poklesu BMI, naopak se nepotvrdilo, že by užívání kurkuminu mělo vliv na obvod boků.

Efekt kurkuminu se projevuje hlavně v případě, že jsou dávky vyšší než 1000 miligramů kurkuminu na den a je užíván déle než 8 týdnů.

Vyhodnocení více studií potvrdilo, že kurkumin je pomocníkem při snižování hmotnosti a BMI u pacientů s vyšší tělesnou hmotností, aniž by změnili životní styl.

Mousavi SM, Milajerdi A, Varkaneh HK, Gorjipour MM, Esmaillzadeh A. The effects of curcumin supplementation on body weight, body mass index and waist circumference: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr 2018 Oct 29.:1-10.