Čínský herbář
Čeština

Kurkumin má antidepresivní účinky

Jedná se o pigment, který dává koření curry jeho typickou žlutou barvu. Kurkuma je nezbytnou součástí např. indické kuchyně. Není to však jen gastronomie, kde je možné kurkumin využít. Kurkumin se využívá dlouhá staletí v tradičních asijských medicínách k léčbě mnoha nemocí. Účinky kurkuminu jsou potvrzovány také pomocí vědeckých studií. Jejich výsledky dokládají, že kurkumin má protizánětlivý, protinádorový, protimikrobiální, antioxidační účinky. Stále se však hledají nové účinky kurkuminu.

 

kurkumin_depresion

 

 

V této studii autoři testovali, zda je možné využít kurkumin i při léčbě depresí. Dle všeho je při těžkých depresích aktivován imunitní systém a dochází k zánětu a také je zvýšen oxidační stres, což má velmi negativní vliv na mozek a jeho funkce. Kurkumin má, jak jsme již psali, protizánětlivé a oxidační stres snižující účinky, proto byl vybrán.

 

Studie se účastnilo 65 dobrovolníků, kteří v průběhu 12 týdnů dostávali buď antidepresiva s kurkuminem, nebo antidepresiva s placebem (neúčinnou látkou).

 

Stav pacientů po léčbě se hodnotil dle různých škál, které ukazují na tíži deprese, je to např. Montgomery-Asbergova škála. Hodnotila se i míra úzkosti. A to nejen na konci studie, ale i v jejím průběhu.

 

Testování prokázalo, že u pacientů, kteří místo placeba užívali kurkumin došlo ke zlepšení stavu. Došlo ke zlepšení depresivních i úzkostných symptomů, tj. tyto se výrazně zmírnily. To pacientům neskutečně usnadnilo a zlepšilo život. Přínos kurkuminu se projevil po 12 týdnech užívání. Dále se také ukázalo, že na kurkumin lépe reagují muži než ženy, muži se tedy zlepšili více. Kurkumin jim více pomohl. Během studie se neobjevily vedlejší účinky, které by mohly být spojeny s podáváním kurkuminu.

 

Autoři tedy prokázali, že přidání kurkuminu ke standardní léčbě deprese je pro pacienty přínosné, zcela bezpečné a dobře tolerované.

 

 

 

Kanchanatawan BTangwongchai SSughondhabhirom ASuppapitiporn SHemrunrojn SCarvalho AFMaes M. Add-on Treatmentwith Curcumin Has AntidepressiveEffects in ThaiPatientswith Major Depression: Results of a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study.Neurotox Res. 2018 Apr;33(3):621-633.