Čínský herbář
Čeština

Kurkumin na deprese a úzkosti u pacientů s cukrovkou a neuropatií, klinická studie

Kurkumin je přírodní jasně žlutý až oranžový pigment získávaný z oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Kurkumovník patří mezi zázvorovité. Oddenek se využívá jak syrový, tak sušený v podobě koření kurkuma (je i součástí směsi koření curry) v mnoha asijských jídlech, hlavně indických. Kurkuma je po dlouhá staletí využívána jako léčivo, a to hlavně v indické a čínské tradiční medicíně. Současné studie dokládají, že kurkumin má protizánětlivé, imunomodulační, antioxidační, protimikrobiální a protinádorové účinky. Pomáhá také zlepšovat trávení a snižovat bolest.

deprese1

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné pomocí kurkuminu upravit psychický stav, tj. zmírnit deprese a úzkosti u pacientů s cukrovkou a polyneuropatií. Cukrovka je onemocnění, při němž jsou zvýšené hodnoty cukru v krvi (hyperglykémie). Vyšší hladiny cukru poškozují cévní stěny (podporují vznik a zhoršování aterosklerózy), nervy (způsobuje neuropatie), ledviny či sítnici aj. Pacienti s cukrovkou také často trpí depresemi a úzkostmi. Zvláště ti, kteří mají zároveň diabetickou polyneuropatie, tj. je poškozeno více nervů, což je spojené s velmi nepříjemnými až bolestivými příznaky, např. mravenčení, necitlivost, nebo naopak pociťování podnětů příliš silně, pocitem bodání špendlíky, může dojít k narušení pohyblivost, změnám pokožku, vzniku vředů atd.

Ve studii bylo 80 pacientů s cukrovkou a neuropatií. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina byla léčená preparátem s kurkuminem a druhá dostávala placebo. Studie trvala 8 týdnů. Před zahájením léčby a po ní byly provedeny testy. Vážnost depresí a úzkostí byla testována dle standardizovaného dotazníku DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress scale, jedná se o jednoduché otázky, které mají odhalit stav testované, zda je přítomná deprese a úzkosti a v jaké intenzitě).

Po 8 týdnech došlo u pacientů v porovnání se vstupní hodnotou k poklesu celkového skóre. U hodnocení deprese došlo k poklesu z hodnot 16,7 na 15,3, u pacientů s placebem došlo k minimálnímu poklesu, a to z 17,5 na 17,3. U úzkostí byl pokles dokonce ještě větší, a to z 22,4 na 20,6 u pacientů s kurkuminem a z 21,9 na 21,2 u pacientů s placebem. Je tedy patrné, že větší rozdíly mezi vstupní a konečnou hodnotou byly ve skupině s kurkuminem, který byl tedy účinnější než placebo, byť se snížení zdá být malé, má velký dopad na stav nemocného.

Dále se také zjistilo, že užívání kurkuminu bylo bezpečné a jen u dvou pacientů se objevily bolesti žaludku.

Studie tedy ukázala, že kurkumin může mírnit deprese a úzkosti u pacientů s polyneuropatií způsobenou cukrovkou.

Asadi S, Gholami MS, Siassi F, Qorbani M, Sotoudeh G. Beneficial effects of nano-curcumin supplement on depression and anxiety in diabetic patients with peripheral neuropathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res 2019 Dec 01.