Čínský herbář
Čeština

Kurkumin ochraňuje a obnovuje krvetvorbu při léčbě karboplatinou

U kurkuminu, což je polyfenol, je vědecky ověřené, že působí protizánětlivě, protirakovinně, protidiabeticky, antioxidačně aj. Jsou také studie potvrzující jeho efektivnost proti nádorům a při podpoře krvetvorby.

Na tomto základě se autoři rozhodli otestovat kurkumin při léčbě fibrosarkomu, který léčili karboplatinou.

Kurkumin obnovuje krvetvorbu při léčbě karboplatinou. Karboplatina je chemoterapeutikum využívané po desetiletí jako léčba mnoha typů rakovin, např. nemalobuněčného karcinomu plic, rakoviny vaječníků a děložního čípku. Ačkoli je účinná, má mnohé nežádoucí účinky, poškozuje ledviny, nervový systém, sluch a také krvetvorbu, způsobí myelosupresi.

 

curcumin_krvetvorba

 

Autoři ke svému pokusu využili myši, které trpěly fibrosarkomem, rozdělili je do skupin a každou léčili jinak, karboplatinou, kurkuminem, placebem a kombinací karboplatiny a kurkuminu. Ukázalo se, že jen skupina s kombinovanou terapií má prodloužený život a více myší přežívá. Kombinace karboplatiny s kurkuminem však neměla vliv na růst nádoru. Autoři tedy zjišťovali, co stojí za prodloužením života myší s kombinovanou terapií. Zjistili, že u nich dochází k menšímu poškození kostní dřeně a není tedy suprimována krvetvorba. U myší, které užívaly pouze karboplatinu, došlo k výraznému poškození kostní dřeně, snížil se počet destiček i imunitních buněk, to samozřejmě způsobí narušení hemostázy a imunitních funkcí. Pokud je však s karboplatinou podáván i kurkumin, dochází k regeneraci kostní dřeně, a tedy i krvetvorby a hodnoty se vrací na ty před zahájením léčby. Při dalším zkoumání bylo odhaleno, že kurkumin snižuje poškození DNA buněk kostní dřeně, a navíc spouští signální dráhy, které se zapojují do opravy poškozeného DNA. Dochází tedy k ochraně a zároveň regeneraci funkcí kostní dřeně, což vede k prodloužení života léčených myší.

Autorům se tedy podařilo prokázat, že kurkumin dokáže pozitivně ovlivnit krvetvorbu i přes podávání léku, který destruuje kostní dřeň a způsobuje myelosupresi.

 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-16436-9