Čínský herbář
Čeština

Kurkumin ochraňuje vaječníku před předčasným stárnutím

Jedná se o polyfenol, který dává curry typickou žlutou barvu. Tato směs koření je typická pro asijskou kuchyni. Kurkumin je však nejen součást koření, ale je také popsáno, že má protizánětlivé, protirakovinné, hypolipidemické a antioxidační účinky.

 

Image: 0055744973, License: Royalty free, Restrictions: Image available for use in Corbis Mobile Offerings., Property Release: No or not aplicable, Model Release: No or not aplicable, Credit line: ., Corbis

 

 

Vědci stále hledají nové možnosti využití kurkuminu. V této studii sledovali, zda by mohlo být podávání kurkuminu přínosné u žen, u nichž dochází k předčasnému selhání funkce vaječníků. K tomu vytvořili myší model, kdy myším podávali D-galaktózu, která vyvolá ve vaječnících stav, jaký vidíme u nemocných žen, zvyšuje se oxidační stres, který urychluje stárnutí tkáně. Předčasné selhání funkce vaječníků, ke kterému dochází před 40. rokem, je spojené se snížením tvorby pohlavních hormonů, hypoestrogenismem, neplodností, zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních nemocí, osteoporózy, je provázena symptomy jako podrážděnost, suchost vagíny, noční pocení, návaly horka, snížením libida atd. Symptomy je možné mírnit podáváním hormonální terapie.

 

Všem pokusným myším byla podávána d-galaktóza a jedné skupině pak také kurkumin.

 

Podání d-galaktózy bylo spojené se snížením počtu folikulů ve vaječnících, docházelo k jejich degeneraci, více bylo folikulů postižených, nefunkčních, tj. atretických. Naopak u myší, které byly léčeny kurkuminem nebyl dopad vlivu d-gal tak výrazný. Bylo zachováno více funkčních folikulů. To souvisí také s tím, že byla zachována produkce estrogenu a progesteronu, nedošlo tedy k výraznému nárůstu hodnot FSH a LF (to se stalo u myší neléčených kurkuminem), což jsou gonadoliberiny produkované hypofýzou. Jejich produkce narůstá v případě poklesu pohlavních hormonů, stimulují totiž vaječníky k jejich tvorbě.

 

Bližší zkoumání odhalilo, že kurkumin omezuje oxidační stres vyvolaný podáváním d-gal.  V případě myší bez kurkuminu narostl oxidační stres a to i vinou omezení aktivity enzymu, který volné radikály neutralizuje, tj. superoxiddismutázy. Aktivitu tohoto enzymu však posílil kurkumin, čímž došlo ke snížení oxidačního stresu a ochraně vaječníků proti poškození. Navíc se také prokázalo, že podávání kurkuminu chrání buňky před apoptózou, kterou navodí d-gal. Apoptóza je druh buněčné smrti. Působením kurkuminu se tedy zvyšuje počet buněk vaječníků, které přežijí.

 

Touto zajímavou studií se podařilo zjistit, že kurkumin mírní „toxické“ dopady podávání d-gal na vaječníky (takto může působit i jiná látka v našem prostředí). Omezuje oxidační stres, uchovává folikuly a ochraňuje buňky před apoptózou

 

 

 

Yan Z, Dai Y, Fu H, et al. Curcumin exerts a protective effect against premature ovarian failure in mice. Journal of Molecular Endocrinology. 2018;60(3):261-271. doi:10.1530/JME-17-0214.