Čínský herbář
Čeština

Kurkumin podporuje kmenové buňky v léčbě poranění míchy

Kurkumin je žlutý až oranžový pigment, který dává kurkumě její typickou barvu. Kurkuma se vyrábí sušením oddenku rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa). Kurkuma, a tedy i kurkumin, jsou nejvíce známé jako koření, které se využívá v asijské kuchyni, hlavně té indické. Asijské tradiční medicíny, ajurvéda, čínská medicína, však kurkumu využívají k léčbě mnoha nemocí, a to po dlouhá tisíciletí. Stále probíhá velké množství pokusů, které testují účinky kurkuminu. Mezi ty nejvýznamnější patří např. snížení patologického zánětu, upravení fungování imunitního systému, snížení oxidačního stresu, ničení nádorových buněk a mikrobů atd.

micha

V této studii čeští autoři využili kurkumin společně s kmenovými buňkami k léčbě poranění míchy. Mnoho studií prokázalo, že kmenové buňky mají velký léčebný potenciál, a to i v případě poškození míchy, mohou ji „opravit“. Autory napadlo, že by bylo možné posílit uzdravující aktivitu kmenových buněk kurkuminem.

Pokusným zvířat, tj. potkanů, narušili míchu. Části potkanů podávali kurkumin a části epigallokatechin-3-galát co den po dobu 28 dní.  Dále si připravili také lidské kmenové buňky z kostní dřeně nebo připravené kmenové/prekurzorové buňky z jiných zralých typů buněk, u některých potkanů se kombinovala buněčná terapie a kurkumin nebo epigallokatechin.

U potkanů se vlivem poškození míchy poruchy pohyblivosti a citlivosti, došlo také ke změnám chování. V oblasti poškození se rozvinul zánět, který dále poškozoval nervovou tkáň. Oba typu podaných buněk snížily zánět, stejně tak kurkumin a epiellokatechin, nejúčinnější pak byla kombinace kmenových buněk a kurkuminu. Kurkumin samotný a hlavně pak v kombinaci s buněčnou terapií podpořil hojení poškozené nervové tkáně. Došlo k tvorbě neurálních výběžků, které vytvářely nová přemostění, a došlo k obnovení funkcí. Tento proces nebyl tak patrný u potkanů, kteří dostávali apigallokatechin, u těchto potkanů se také rozvinula astroglióza, došlo k jizvení tkáně. Tomu kmenové buňky a kurkumin předešly. U potkanů léčebných kmenovými buňkami, kurkuminem a jejich kombinací došlo ke zlepšení pohyblivosti. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi u pacientů.

Ruzicka J, Urdzikova LM, Kloudova A, Amin AG, Vallova J, Kubinova S, Schmidt MH, Jhanwar-Uniyal M, Jendelova P. Anti-inflammatory compound curcumin and mesenchymal stem cells in the treatment of spinal cord injury in rats. Acta Neurobiol Exp (Wars) 2018; 78(4):358-374.