Čínský herbář
Čeština

Kurkumin podporuje regeneraci nervové soustavy

Je charakteristická svou žlutou barvou, kterou propůjčuje také směsi koření kari, jejíž součástí je. Kurkumin však není pouze barvivo a součást koření, je také látkou, která má vliv na pochody v živých organismech. Mnohé pokusy prokázaly, že kurkumin má protizánětlivé, antioxidační i protinádorové účinky. Stále se však věří, že těch účinků je mnohem více, a tak jsou prováděny nové studie.

 

curcumin_nerves

 

V této se autoři zaměřili na možnost využít kurkumin pro zlepšení stavu po úrazech míchy. Poškození míchy je vážný stav, který často končí trvalým a nevratným poškozením, tj. ochrnutím. Poškození je dáno jednak přímo traumatem, ale také tím, že následně dochází k masivnímu úmrtí nervových buněk apoptózou, zvyšuje se oxidační stres a také se rozvíjí zánětová  odpověď. Nervová tkáň velmi špatně regeneruje, ale nedávné studie odhalily, že i v dospělé nervové soustavě se nacházejí kmenové buňky, které mají regenerační a reparační potenciál. Jen je potřeba je aktivovat.

K tomu využili právě kurkumin.

Nejprve kurkumin inkubovali s neurálními kmenovými buňkami a zjistili, že při nižších koncentracích zvyšuje dělení a diferenciaci neurálních kmenových buněk, aktivuje je.

Poté přešli k pokusu na krysím modelu poškození páteřní míchy. Části krys s poškozenou míchou podávali po 7 dnech od zranění placebo a části kurkumu. Preparát zavedli do subarachnoidálního prostoru, tj. pod mozkové pleny. Sledoval se vliv podání na regeneraci tkáně a také pohyblivost krys.

Ukázalo se, že ve skupině, která dostala kurkumin, došlo k zvýšení aktivity neurálních kmenových buněk, dále pak se snížila astroglióza, tj. nervové zajizvování. Při histologickém zkoumání vzorku tkáně se též podařilo odhalit, že kurkumin zmenšil poškozenou plochu, došlo tedy k regeneraci tkáně v porovnání s krysami, které dostaly pouze placebo. Navíc se také ukázalo, že podávání kurkuminu díky stimulaci neurálních kmenových buněk podpořilo i motorické funkce, tj. zlepšila se pohyblivost krys s poraněnou míchou. Sice nedošlo k celkové úpravě stavu, ale oproti krysám, které dostávaly placebo, zde byl výrazný rozdíl.

V pokusu na krysím modelu poranění míchy se podařilo prokázat, že kurkumin aktivuje neurální kmenové buňky, podporuje jejich množení a také diferenciaci, tj. přeměnu do zralé nervové buňky. Tím dochází ke zmenšení místa poškození, regeneraci a návratu některých ztracených neurologických funkcí.

Woo-SeokBang, Kyoung-Tae KimYe Jin SeoDae-Chul ChoJoo-KyungSungChiHeon Kim. Curcumin Increase the Expression of Neural Stem/Progenitor Cells and Improves FunctionalRecovery after Spinal Cord Injury. J KoreanNeurosurg Soc. 2018 Jan; 61(1): 10–18.