Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti alergii

Kurkumin je žluté přírodní barvivo, které se nachází v oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Oddenek se suší a mele na prášek, který se využívá jako koření, tj. kurkuma a kurkumin jí dává typickou barvu. Kurkuma a v ní obsažený kurkumin jsou nedílnou součástí asijské kuchyně, hlavně indické. Krom toho se také po tisíciletí využívá jako léčebná látky v tradičních asijských medicínách. V posledních dvaceti letech proběhlo mnoho studií, které dokládají, že kurkumin má mnoho biologických účinků. Ukázalo se, že snižuje zánět, ničí nádorové buňky, podporuje trávení, je silným antioxidantem, působí protiinfekčně atd.

 

Curcumin- alergie

 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné díky kurkuminu také snížit alergické reakce, tj. zjistit, jestli působí antialergicky. Počty pacientů s alergiemi stále rostou. Alergie je podmíněná narušenou aktivitou imunitního systému, který se obrací proti neškodným antigenům a vyhodnotí je jako škodlivé a tvoří proti nim protilátky, které se pak při kontaktu s alergenem vážou na receptory na imunitních buňkách, a to na mastocytech. Vlivem toho dojde k aktivaci těchto buněk a vypuštění váčků s látkami, které vedou k okamžitým alergických reakcím. Rozvíjí se však i pozdní reakce, které vedou k alergickému zánětu, který může poškozovat tkáně.

Autoři vytvořili myší model alergie na ovalbumin, který se nachází ve vaječném bílku. Myším podávali kurkumin a sledovali, zda dojde ke zmírnění příznaků, které zahrnovaly hlavně alergickou rýmu. A skutečně, potvrdilo se, že kurkumin mírnil alergickou rýmu u myší po vystavení alergenu. Bližším zkoumáním se ukázalo, že kurkumin také zabraňuje vzniku patologických změn v nosní sliznici. Dokonce poklesla i hodnota z mastocytů a dalších buněk uvolněného histaminu, který hraje důležitou roli v alergické reakci, došlo také k poklesu protilátek IgE pro ovalbumin. Kurkumin vedl k potlačení nejen alergického zánětu, ale nastavil v organismu protizánětlivý stav, neboť snížil i hodnoty ostatních prozánětlivých cytokinů, např. TNF alfa, IL-1 beta atd. Studií se tedy ukázalo, že kurkumin zmírňuje projevy alergie, ovlivňuje imunitní systém a podporuje navození rovnováhy a omezení zánětu.

Zhang NLi HJia JHe M. Anti-inflammatory effect of curcumin on mast cell-mediated allergic responses in ovalbumin-induced allergic rhinitis mouse. Cell Immunol. 2015 Nov-Dec;298(1-2):88-95. doi: 10.1016/j.cellimm.2015.09.010