Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti amébám

Jedná se o polyfenolický pigment, který dodává typickou žlutou barvu koření kari, jehož je součástí. Kurkuma je hojně využívána jednak v kuchyni, a jednak se s ní po dlouhá tisíciletí pracuje jako s léčivým prostředkem. Současné studie dokládají, že kurkumin má protinádorové účinky, působí protizánětlivě, podporuje trávní atd.

 

kurkumin_amoeba

 

 

Další jeho možné využití se stále zkoumá. V této studii autoři zjišťovali, zda je možné využít kurkumin také proti amébám. Jmenovitě proti entamoeba histolytica, která způsobuje střevní úplavici. Jak už název nemoci naznačuje, je nemoc spojena s masivními průjmy, bolestí břicha, horečkami, může přejít i do chronického stavu s bolestmi břicha, hlenem ve stolici a zácpou. Parazité, kteří se uchycují na střevní sliznici, však mohou proniknout i mimo střevo a dostat se do mozku, plic či jater. Nemoc se léčí antiparazitiky, nejčastěji metronidazolem. 

Autoři vystavili měňavku úplavičnou působení kurkuminu v několika dávkách, a to 100, 200 a 300 μm po 6, 12 nebo 24 hodin. Kurkumin výrazně ovlivnil životaschopnost parazita dle dávky, tj. čím vyšší dávka, tím větší negativní účinek na měňavku. U 300 μm po dobu 24 hodin došlo k 65,5% útlumu růstu a pouze 28,8 % bylo živých. Kurkumin také výrazně ovlivnil schopnost parazita přichytit se k povrchu, to by znamenalo, že bude parazit rychleji odstraněn ze střeva, pokud se do něj dostane a nepřichytí se. Bližším zkoumáním elektronovým mikroskopem se podařilo odhalit, že kurkumin poškozuje membránu měňavky, ovlivňuje jejich velikost i integritu. Navíc se potvrdilo, že zkombinování kurkuminu a metronidazolu je ještě účinnější, než když působí látky samostatně. 

Tohoto poznatku by mohlo být využito v léčbě úplavice, kdy by se díky přidání kurkuminu mohly snížit dávky metronidazolu a léčba by byla účinnější a bezpečnější.

 

Rangel-Castañeda IA, Hernández-Hernández JM, Pérez-Rangel A et al.

 

Amoebicidal activity of curcumin on Entamoeba histolytica trophozoites. J Pharm Pharmacol. 2018 Mar;70(3):426-433.