Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti astmatu

Kurkumin je přírodní polyfenolická látka, rostlinný pigment, který dává kurkumě žlutou barvu. Kurkumin v kurkumě je nedílnou součástí asijské kuchyně. Kdo by si dokázal představit indická jídla bez kari? Krom toho je však kurkuma využívána také v tradičních asijských medicínách. Současné vědecké studie přinášejí důkazy, že kurkumin má skutečně farmakologické účinky, které je možné zužitkovat i pro zlepšení zdravotního stavu lidí. Kurkumin snižuje zánět, posiluje imunitu proti infekcím, snižuje oxidační stres, podporuje trávení atd.

pruduskove-astma

V této studii se autoři zaměřili právě na protizánětlivý efekt kurkuminu a testovali ho na alergickém zánětu v plicích, tj. na astma.

Astma je nejčastěji alergického původu. Setkání s alergenem vyvolá alergickou reakci a dochází též k rozvoji chronického zánětu, který trvale poškozuje dýchací cesty, vede ke zvýšené tvorbě hlenu, ztluštění dýchacích cest atd. Pacienti trpí dušností, která je zprvu vyvolána právě akutní reakcí na alergen, později pak už trvajícím zánětem. Alergické astma se léčí i inhalačními kortikoidy, které snižují zánět, jelikož tlumí imunitní odpověď.

Aby se kurkumin lépe vstřebával, vytvořili autoři tetrahydrokurkumin, což je hlavní metabolit kurkuminu, který se lépe dostává do tkání a krve.

Pokusná zvířata byla vystavena ovalbuminu, na nějž si „vytvořila alergii“ (protilátky IgE) a následně mu byla vystavena opakovaně. U myší došlo k vzniku astmatu, zvýšila se produkce hlenu, dušnost, v plicích se kumulovaly eozinofily, což jsou buňky podporující rozvoj a trvání alergického zánětu, bylo také více buněk Th17 a další znaky astmatu. Pokud se však myším podával tetrahydrokurkumin nebo kurkumin samotný, došlo ke zmírnění příznaků po vystavení alergenu. Snížily se všechny výše zmíněné parametry, tj. poklesla produkce hlenu, snížil se oxidační stres, v plicích bylo méně eozinofilů i Th17 atd. Důležité bylo, že došlo k omezení aktivity Th2 lymfocytů, které jsou významnými hráči v alergických reakcích, tedy i v patologii astmatu. Tetrahydrokurkumin byl ve zmírnění astmatu účinnější než kurkumin samotný, ale i ten měl pozitivní vliv.

Studie přináší výsledky, které by mohly být využity v klinické praxi a pomoci ulevit pacientům s astmatem.

Chen BLChen YQMa BH. Tetrahydrocurcumin, a major metabolite of curcumin, ameliorates allergic airway inflammation by attenuating Th2 responses and suppressing the IL4Ra-Jak1-STAT6 and Jagged1/Jagged2 -Notch1/Notch2 pathways in asthmatic mice.Clin Exp Allergy. 2018 Aug 23. doi: 10.1111/cea.13258.